Danh sách Người phát ngôn tỉnh Điện Biên năm 2022

CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại email
1 Văn phòng UBND tỉnh      
  Lê Thanh Bình Chánh Văn phòng  0215.3826.088; 0915.603.165 binhlt@dienbien.gov.vn
  Nguyễn Ngọc Thể Phó Chánh Văn phòng 0215.3834.314; 0915.350.999 thenn@dienbien.gov.vn
2 Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh      
         
3 Sở Thông tin và Truyền thông      
  Vũ Anh Dũng Giám đốc  0889118999 dungva.stttt@dienbien.gov.vn
4 Sở Ngoại vụ      
  Văn Sỹ Thắng Giám đốc Sở 0982565679 thangvs.sngv@dienbien.gov.vn
5 Sở Tài Chính      
  Đinh Bảo Dũng
Nguyễn Tiến Dũng (Người được ủy quyền)
Giám đốc Sở
Phó Giám đốc
02153835179; 0916281793
0914 894 067
dinhbaodung@gmail.com
nguyentiendunghu@gmail.com
6 Sở Y tế      
  Phạm Giang Nam Giám đốc Sở 091.1871.999
 
Nampg.syt@dienbien.gov.vn
  Lường Văn Kiên P.Giám đốc Sở Y tế 0903.208.140 Kienlv.syt@dienbien.gov.vn
  Vừ A Sử P.Giám đốc Sở Y tế 094.9824.568 Suva. syt@dienbien.gov.vn
7 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch      
  Nguyễn Minh Phú Giám đốc Sở 0948.543.619 phumvhttdldb@gmail.com
8 Sở Lao động Thương binh và XH      
  Nguyễn Thanh Sơn Giám đốc Sở 0912513108 sonnt.sld@dienbien.gov.vn
9 Sở Nông nghiệp &PTNT      
  Bùi Minh Hải Giám đốc Sở 0888801976 haibm.snn@dienbien.gov.vn
10 Thanh tra tỉnh      
  Phan Văn Thống Chánh thanh tra 0215.3825.976 vanphongttdb@gmail.com
11 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh      
  Phan Văn Kỷ Viện trưởng 0914.691.848 phankyvksdb@gmail.com
  Vũ Đức Hùng Chánh VP 0846.836.999 duchungvks36999@gmail.com
12 Kho Bạc nhà nước tỉnh      
  Phạm Thị Minh Huệ Giám đốc 0915. 350.800 Hueptm01@vst.gov.vn
  Phạm Bá Quân Phó Giám đốc 084.7027.888 Quanpb@vst.gov.vn
13 Cục Thống kê      
  Phạm Quang Lịch Cục trưởng 0125.3828.426; 0915.131.397 pqlich@gso.gov.vn
14 Hội Nông dân tỉnh      
  Lê Trong Khôi Chủ tịch Hội 0215.3825.428
086.991.7222
trongkhoidb@gmail.com
15 Sở Tài Nguyên và Môi trường      
  Vũ Ngọc Vương Giám đốc 0215.3813.668 vuongvn.stnmt@dienbien.gov.vn
16 Sở Tư pháp Giám đốc    
  Phạm Đình Quế Giám đốc 02153.836.252
0912.795.303
phamdinhque@gmail.com
17 Tòa án Nhân dân tỉnh      
  Phạm Văn Nam Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh 0912369234 phamvannamtadb@gmail.com
18 Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên      
  Hà Văn Từ Giám đốc 0912.579.594 tonghop_dbi@sbv.gov.vn
19 Ban Dân tộc      
  Giàng A Dình Trưởng Ban 0919.369.289 dinhga.bdt@dienbien.gov.vn
20 Sở Nội vụ      
  Trịnh Hoàng Thắng Giám đốc 0215.3830.355; 0902.216.116 thangth.snv@dienbien.gov.vn
21 Hội Chữ thập đỏ      
  Lò Văn Đức Chủ tịch 0915485022 lovanduc80@gmail.com
22 Sở Giáo dục và Đào tạo      
  Nguyễn Văn Kiên Giám đốc 02153. 835.468 nguyenvankienpgd@ gmail.com
23 Sở Giao Thông vận tải      
  Trần Thanh Kiên Giám đốc  0913.010.574 kientt.sgtvt@dienbien.gov.vn
24 Cục Hải quan tỉnh      
  Trần Vũ Hoàng Cục trưởng 0839971968 hoanghqdb@gmail.com
25 Ban QLDA các công trình dân dụng và công nghiệp      
  Nguyễn Việt Phương Giám đốc 0704.068.986 vietphuongdb@gmail.com
  Nguyễn Xuân Nam  Chánh văn phong 0912.963.336 nam1970bqldadb@gmail.com
26 Công an tỉnh      
  Ngô Thanh Bình Giám đốc 0215.3813.737; 0983.556.622  
27 Bảo hiểm xã hội tỉnh Giám đốc    
  Trần Minh Tuấn  Phó giám đốc 02153825238
0912.575.555
tuantm@dienbien.vss.gov.vn
28 Ban QL các công trình giao thông      
  Tô Trọng Thiện Giám đốc 0979977568 trongthien76@gmail.com
29 Cục Thi hành án dân sự tỉnh      
  Lường Văn Sương Phó Cục trưởng 0947264952 suonglv.dbn@moj.gov.vn
30 Cục Quản lý thị trường tỉnh Điện Biên      
  Nguyễn Minh Cường  Cục trưởng 0945043386 cuongnm4@dms.gov.vn
31 Sở Xây dựng      
  Nguyễn Thành Phong Giám đốc 0912158420 phongnt.sxd@dienbien.gov.vn
32 Cục Thuế tỉnh      
  Dương Duy Bẩy Phó Cục trưởng 0979.771.459 ddbay.dbi@gdt.gov.vn
33 Bộ CHQS tỉnh      
  Ngô Quang Tuấn Đại tá Chỉ huy trưởng 0983241001 tuyenhuantddb@gmail.com
  Nguyễn Thanh Nghị Đại tá Chính ủy  0965248328  
34 Sở Công thương      
  Vũ Hồng Sơn Giám đốc Sở 02153.825. 248 sonvh.sct@dienbien.gov.vn
35 Sở Kế hoạc và Đầu tư      
  Nguyễn Phi Sông
Bùi Thị Thanh Bình 
Giám đốc
Phó Giám đốc
0986.927.235
0911266969
nguyensong68@gmail.com
binhbtt.skhdt@dienbien.gov.vn
36 Sở Khoa học và Công nghệ      
  Nguyễn Đức Hạnh Giám đốc 0215.388.8686 hanhnd.skhcn@dienbien.gov.vn
  Ban Quản lý các Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn      
  Lê Xuân Cảnh Giám đốc 02153833568;
0979711742
 
B. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN       
I. Huyện Nậm Pồ
1 Bùi Văn Luyện Chủ tịch UBND huyện 0912310143 luyenbv.np@dienbien.gov.vn
2 Mùa A Hòa chủ tịch UBND xã SiPa Phìn 0964.521.886 hoama.np@dienbien.gov.vn
3 Lèng Văn Minh Chủ tịch UBND xã Phìn Hồ 0814.180.453 minhlv.np@dienbien.gov.vn
4 Thùng Văn Ánh Chủ tịch UBND xã Chà Nưa 0822401799 anhtv. np@dienbien.gov.vn
5 Lèng Văn Viện Chủ tịch UBND xã Chà Cang 0386.635.550 vienlv.np@dienbien.gov.vn
6 Tao Văn Phong Chủ tịch UBND xã Chà Tở 0914.545.312 phongtv.np@dienbien.gov.vn
7 Lèng Văn Tự  Chủ tịch UBND xã Nậm Khăn 0375.160.255 tulv.np@dienbien.gov.vn
8 Vàng Thị Vân Chủ tịch UBND xã Pa Tần 037.695.7098 vanvt.np@dienbien.gov.vn
9 Vàng Văn Chuyển Chủ tịch UBND xã Na Cô Sa 0373.206.299 chuyenvv.np@dienbien.gov.vn
10 Vàng A Thính Chủ tịch UBND xã Nậm Nhừ 0969.794.899 thinhva.np@dienbien.gov.vn
11 Sùng A Lềnh Chủ tịch UBND xã Nà Khoa 0943.312.214 lenhsa.np@dienbien.gov.vn
12 Hờ A Lù Chủ tịch UBND xã Nậm Tin 0818905199 luha.np@dienbien.gov.vn
13 Nguyễn Phú Thiết Chủ tịch UBND xã Nà Hỳ 0941030998 thiennp.np@dienbien.gov.vn
14 Thào A Khai Chủ tịch UBND xã Nậm Chua 0941054027 khaita.np@dienbien.gov.vn
15 Chào A Páo Chủ tịch UBND xã Vàng Đán 0845133412 paoca.np@dienbien.gov.vn
16 Giàng A Chu Chủ tịch UBND xã Nà Bủng 0825.599.905 chunga.np@dienbien.gov.vn
II. Huyện Điện Biên
1 Bùi Hải Bình Chủ tịch UBND huyện 0912.445.086 buihaibinh@gmail.com
2 Lò Văn Chính Chủ tịch xã Thanh An 0914.632.525 chinhthanhyen74@gmail.com
3 Quàng Văn Pâng Chủ tịch xã Thanh Luông 0964.775.018 panggtl64@gmail.com
4 Lò Văn Thành Chủ tịch xã Sam Mứn 0354.343.999 lothanhubsm@gmail.com
5 Cà Văn Tranh Chủ tịch xã Noong Luống 0854.118.128 catranhnoogluong@gmail.com
6 Lường Văn Tọ Chủ tịch xã Thanh Hưng 0845.133.177 luongvantothanhhung@gmail.com
7 Trần Thế Hoàn Chủ tịch xã Hẹ Luông 0912.565.473 tranthehoan75@gmail.com
8 Lò Văn Hải Chủ tịch xã Thanh Yên 094.729.7474 haithanhyen69@gmail.com
9 Cao Đăng Nghị Chủ tịch xã Núa Ngam 0367.109.989 caodangnghiz2@gmail.com
10 Thào Mạnh Hùng Chủ tịch xã Hua Thanh 0942.988.730 thaohung363@gmail.com
11 Trần Văn Tới Chủ tịch xã Pa Thơm 0948.210.447  
12 Lường Văn Biên Chủ tịch xã Phu Luông 0913.171.253 bienvp2007@gmail.com
13 Lê Duy Hưng Chủ tịch xã Noong Hẹt 0917.000.479 leduyhungbd@gmail.com
14 Lò Văn Siêng Chủ tịch xã Mường Lói 0886.385.799 losiengmuongloi87@gmail.com
15 Nguyễn Thanh Tùng Chủ tịch xã Thanh Nưa 0912.368.246  
16 Ngô Minh Cương Chủ tịch xã Thanh Xương 0982925970 ngominhcuongtxdb@gmail.com
17 Nguyễn Văn Vĩnh Chủ tịch xã Thanh Chăn 0962575599 vinhvan7498@gmail.com
18 Quàng Văn Tiến Chủ tịch xã Mường Pồn 0985.133.536 quangvantien12682@gmail.com
19  Lò Lâm Sung P.Chủ tịch xã Mường Nhà 0866.423.299 lolamsungdb@gmail.com
20 Ly Nình Vàng Chủ tịch xã Na Ư 0911.266.616 lyninhvangpct@gmail.com
21 Vì Văn Biến Chủ tịch xã Na Tông 0363.251.447 vimienmuongnha@gmail.com
22 Lê Ngọc Hoàn Chủ tịch xã Pom Lót 0326820272 hoanđb@gmail.com
III. Huyện Tuần Giáo
1 Vũ Văn Đức Chủ tịch UBND huyện 0904.120.389 vuductg@gmail.com
2 Lò Văn Pánh Chủ tịch UBND xã Chiềng Sinh 0976194705 panhbanchihuyquansuchiengsinh@gmail.com.
4 Lò Văn Hoan Chủ tịch UBND xã Chiềng Đông 0354011788 ubndxachiengdong2013@gmail.
com
5 Lò Văn Hưng Chủ tịch UBND xã Nà Sáy 0979 186 578 ubndxnasay@gmail.com
6 Lò Văn Thắng Chủ tịch UBND xã Mường Thín 0857490888 anhthangtg77@gmail.com
7 Lầu A Dùa Chủ tịch xã Tỏa Tình 0977088460 ubndxatoatinhdua@gmail.com
8 Đèo Văn Tiến Chủ tịch xã Nà Tòng 0915903767 deovantien@gmail.com
9 Lò Văn Thang Chủ tịch xã Pú Xi 0964790826 lohoanvppx@gmail.com
10 Quàng Văn Cơi Chủ tịch xã Mường Mùn 0984490484 quangvancoi2019@gmail.com
11 Quàng Văn Thiên Chủ tịch xã Mùn Chung 0979 141 013 thienlongdc@gmail.com
12 Lò Văn Tói Chủ tịch xã Ta Ma 0868654586 lovantoi.tama@gmail.com
13 Giàng A Dũng Chủ tịch xã Phình Sáng 0932 229 881 adungubndxaphinhsang@gmail.
com
14 Lường Văn Tâm Chủ tịch xã Mường Khong 0943167045 luongtammk@gmail.com
15 Lầu A Sính Chủ tịch xã Rạng Đông 0943358053 lausinhbqlda@gmail.com
16 Lò Văn Pọm Chủ tịch xã Quài Nưa 0347803102 pomlv.tg@dienbien.gov.vn
17 Lò Văn Khuyên Chủ tịch xã Quài Cang 0987123219 ubndxqc@gmail.com
18 Mùa A Dụa Chủ tịch xã Tênh Phông 0818655935 muaduatg1989@gmail.com
19 Lò Văn Thiên Chủ tịch xã Quài Tở 0965030066 thienubqt@gmail.com
20 Vừ A Kỷ Chủ tịch xã Pú Nhung 0355310517 vuakyvppunhung@gmail.com
21 Trịnh Minh Khải Chủ tịch Thị trấn Tuần Giáo 0984491338 khaitrinh@gmail.com
IV. Huyện Mường Ảng
1 Nguyễn Hữu Hiệp Chủ tịch UBND huyện MườngẢng 0978.606.688 Hiepnh@dienbien.gov.vn
2 Lò Văn Quân Chủ tịch UBND xã Ẳng Cang 0966.171.199 ubndangcang@gmail.com
3 Lò Văn Hòa Chủ tịch UBND xã Ẳng Nưa 0971 762 388 hoalv.ma@dienbien.gov.vn
4 Lường Văn Thoạn Chủ tịch UBND xã Ẳng Tở 0936 403 385 ubndxaangto@mail.com
5 Quàng Văn Dũng Chủ tịch UBND xã Mường Đăng 0363.673.109 quangqv.ma@dienbien.gov.vn
6 Lò Văn Thi Chủ tịch UBND xã Búng Lao 0943.164.596 ubndxabunglao@gmail.com
7 Lường Văn Sết Chủ tịch UBND xã Xuân Lao 0363.251.518 setlv.ma@dienbien.gov.vn
8 Trần Quốc Quân Chủ tịch UBND xã Mường Lạn 0373 428 771 ubndxamuonglan@gmail.com
9 Hà Minh Tiến Chủ tịch UBND xã Nặm Lịch 0988.441.215 hoangdb2010@gmail.com
10 Lò Văn Minh Chủ tịch UBND xã Ngối Cáy 0985.324.186 minhlv.ma@dienbien.gov.vn
11 Nguyễn Đức Lượng Chủ tịch UBND thị trấn 0919.456.226 luongnd.ma@dienbien.gov.vn
V. Huyện Mường Chà
1 Trang A Lử Chủ tịch UBND huyện 02153842999 0915131477 luta.mc@dienbien.gov.vn
2 Khoàng Văn Tâm Chủ tịch UBND thị trấn M Chà 0983 348 145 tamkv.mc@dienbien.gov.vn
3 Vàng A Pó Chủ tịch UBND xã Na Sang 0868940699, 0834397286 pova.mc@dienbien.gov.vn
4 Lò Văn Bình Chủ tịch UBND xã Mường Mươn 0345 195 861 binhlv.mc@dienbien.gov.vn
5 Mùa A Dơ Phó Chủ tịch UBND xã Ma Thì Hồ 0857619589, 0365483987 doma.mc@dienbien.gov.vn
6 Ly A Thề Chủ tịch UBND xã Sa Lông 0338582862 thela.mc@dienbien.gov.vn
7 Thào A Phừ Chủ tịch UBND xã Huổi Lèng  0826593107 phuta.mc@dienbien.gov.vn
8 Mùa A Dùng Chủ tịch UBND xã Hừa Ngài 0948125451 dungma.mc@dienbien.gov.vn
9 Lò Văn Hùng Chủ tịch xã Mường Tùng 0989 753 828 hunglv.mc@dienbien.gov.vn
10 Giàng A Và Chủ tịch UBND xã Sá Tổng 0335660863 vaga.mc@dienbien.gov.vn
11 Màng Văn Nơm Chủ tịch UBND xã Pa Ham 0845 159 771
0982 675 214
nommv.mc@dienbien.gov.vn
12 Lò Văn Quỳnh Chủ tịch xã Nậm Nèn 0973867201 quynhlv.mc@dienbien.gov.vn
13 Giàng A Sếnh Chủ tịch UBND xã Huổi Mí 0837719248 luthamnalay@gmail.com 
VI. UBND thị xã Mường Lay
1 Vũ Xuân Linh Chủ tịch UBND thị xã 0912581351 linhvx.ml@dienbien.gov.vn
2 Lù Văn  Thấm Bí Thư - Chủ tịch UBND phường Na Lay 0364979597 luthamnalay@gmail.com 
3 Mai Văn Tài Chủ tịch UBND xã Nay Nưa 0914098986 taimv.ml@gmail.com
4 Vũ Tiến Hưng Chủ tịch UBND phường Sông Đà 0911415619 Hungsd3011@gmail.com
VII. UBND huyện Tủa Chùa
1 Hoàng Tuyết Ban Chủ tịch UBND huyện 0946.251.682 bantc75@gmail.com
2 Vừ A Hùng Phó Chủ tịch 0915.710.022 hungtckhtc@gmail.com
3 Nguyễn Minh Tuân Phó Chủ tịch 0857.118.345 tuanktdb@gmail.com
4 Phùng Văn Quảng Phó Chủ tịch thị trấn 0886.216.262 quangubtt@gmail.com
5 Hạng A Chanh
Lò Văn Phanh
Chủ tịch UBND xã Mường Báng
Phó Chủ tịch 
0962.081.924
0374.455.358

lophanh1986@gmail.com
6 Sùng A Khày
Phàn A Sang
Chủ tịch UBND xã Tả Phìn
Phó Chủ tịch
0984223921
0378.547.994
Sungakhay1972@gmail.com
Phanasang0980@gmail.com
7 Mùa A Chinh
Chang A Di
Chủ tịch UBND xã Tả Phìn 0981471686
0336.361.234
ceemuas@gmail.com
ubndtaphin@gmail.com
8 Thào A Chu
Oàng Dìn Chử
Chủ tịch UBND xã Tả Sìn Thàng
Phó Chủ tịch
0338.656.768 thaochutst@gmail.com
dinchu1977@gmail.com
9 Giàng A Tỉnh
Vừ A Mùa
Chủ tịch UBND xã Sín Chải
Phó Chủ tịch UBND xã Sín Chải
0356814616
0346865557
giangtinhsc@gmail.com
vumuasc@gmail.com
10 Giàng A Vảng
Sùng A Thào
Chủ tịch UBND xã Lao Xả Phình
Phó Chủ tịch 
0888.910.988
0382.185.116
avangpct87@gmail.com
11 Vừ A Phía
Thào A Páo
Chủ tịch UBND xã Trung Thu
Phó Chủ tịch
0387.073.376
0834.800.187
vuphia81@gmail.com
12 Lờ A Tráng
Quàng Văn Hùng
Chủ tịch UBND xã Xá Nhè
Phó Chủ tịch
0834.525.868
0379.118.583
trangubtt@gmail.com
hungxanhe@gmail.com
13 Cà Văn Phiến
Chẻo A Páo
Chủ tịch UBND xã Mường Đun
Phó Chủ tịch
0395.719.080
0397.178.883
cavanphienvp@gmail.com
 
14 Giàng A Sang
Lò Tùng Lâm
Chủ tịch UBND xã Tủa Thàng
Phó Chủ tịch
0817.200.222
0982.484.826
sangdoantt@gmail.com
15 Tẩn A Đạt Chủ tịch UBND xã Huổi Só 0349.660.770 dathuoiso@gmail.com
VIII. UBND huyện Điện Biên Đông
1 Bùi Ngọc La Chủ tịch UBND huyện 0947262999  
2 Lường Văn Thế Chủ tịch UBND xã Chiềng Sơ 0949846442 Luongvanthe1984@gmail.com
3 Lò Văn Mai Chủ tịch UBND xã Mường Luân 0375578860 Lovanmai09081983@gmail.com
4 Quàng Thị Dung P. Chủ tịch UBND xã Na Son 0328097032 dungquangnason@gmail.com
5 Lò Văn Xương Chủ tịch UBND thị trấn Điện Biên Đông 0852008179 lovanxươngdbd81@gmail.com
6 Hạng A Di Chủ tịch UBND xã Phì Nhừ 0869601578 hangdidienbiendong@gmail.com
7 Lường Văn Tiên Chủ tịch UBND xã Luân Giói 00374927477 luongvantienlg@gmail.com
8 Cứ A Chá Chủ tịch UBND xã Noong U 0354186834 cuachanongu@gmail.com
9 Giàng A Thái Chủ tịch UBND xã Tìa Dình 0913158828 athaitiadinh@gmail.com
10 Lò Văn Thinh Chủ tịch UBND xã Pu Nhi 0392056251 lovanthinh@gmail.com
11 Vàng A Bông Chủ tịch UBND xã Keo Lôm 0948101428 Anhbong84@gmail.com
12 Lầu A Sá Chủ tịch UBND xã Sa Dung 0941032188 Lausaxadung@gmail.com
13 Vàng A Dia Chủ tịch UBND xã Háng Lìa 0356340049  
14 Vàng A Pó Chủ tịch UBND xã Phình Giàng 0347835330  
15 Vì Thị Doan Chủ tịch UBND xã Pú Hồng 0369999443 vithidoanhdnd@gmail.com
IX. UBND huyện Mường Nhé
1 Nguyễn Văn Hưng  Chủ tịch UBND huyện 0888.629.888 hungnv.mn@dienbien.gov.vn
2 Chang Phạ Giá Chủ tịch UBND xã Sen Thượng 0912952589 Ubndxasenthuong.mn@dienbien.gov.vn
3 Sùng Páo Ly Chủ tịch UBND xã Mường Nhé 0943282294 Ubndxamuongnhe.mn@dienbien.gov.vn
4 Đặng Đức Thoại Chủ tịch UBND xã Huổi Lếch 0941026676 ubndxahuoilech.mn@dienbien.gov.vn
5 Vũ Bảo Trung Chủ tịch UBND xã Quảng Lâm 0976119224 trungvb.mn@dienbien.gov.vn
6 Lù Văn Dũng Chủ tịch UBND xã Mường Toong 0349633498 ubndxamuongtoong.mn@dienbien.gov.vn
7 Lỳ Ha Lòng Chủ tịch UBND xã Chung Chải 0866168674 longlh.mn@dienbien.gov.vn
8 Trịnh Duy Đáp Chủ tịch UBND xã Leng Su Sìn 0912683853 ubndxalengsusin.mn@dienbien.gov.vn
9 Giàng A Ly Chủ tịch UBND xã Nậm Kè 0967085848 ubndxnamke.mn@dienbien.gov.vn
10 Pờ Chinh Phạ Q. Chủ tịch UBND xã Sín Thầu 088676678 ubndxasinthau.mn@dienbien.gov.vn
11 Trần Ngọc Kiên Chủ tịch UBND xã Nậm Vì 0916566118 ubndxanamvi.mn@dienbien.gov.vn
12 Giàng A Chống PCT phụ trách UBND xã Pá Mỳ 0886211010 ubndxapamy.mn@dienbien.gov.vn
X. UBND thành phố Điện Biên Phủ
1 Lê Tiến Dũng Chủ tịch UBND T.p Điện Biên Phủ 0912581468 dunglt.tpdbp@dienbien.gov.vn
2 Nguyễn Thanh Tùng Chủ tịch UBND phường  Mường Thanh 0982.271.225 tungnt.tpdbp@dienbien.gov.vn
3 Nguyễn Hồng Sơn Chủ tịch UBND phường Tân Thanh 0944745668 songnh.tpdbp@dienbien.gov.vn
4 Lường Văn Toản Chủ tịch UBND phường Nam Thanh 0949.805.128 toanlv.tpdbp@dienbien.gov.vn
5 Vũ Đình Toán Chủ tịch UBND phường Thanh Bình 0912795238 toanvd.tpdbp@dienbien.gov.vn
6 Trần Ngọc Sơn Chủ tịch UBND phường Thanh Trường 0853286088 sontn.tpdbp@dienbien.gov.vn
7 Nguyễn Đình Tưởng Chủ tịch UBND phường Noong Bua  0965.551.899 tuongnd. tpdbp@dienbien.gov.vn
8 Nguyễn Thị Lan Phó Chủ tịch phụ trách UBND phường Him Lam 0917.624.658 Lannt.tpdbp@dienbien.gov.vn
9 Lường Văn Hùng Chủ tịch UBND xã Thanh Minh 0912852866 hunglv.tpdbp@dienbien.gov.vn
10 Lò Văn Hợp Chủ tịch UBND xã Mường Phăng 0932327877 hoplv.tpdbp@dienbien.gov.vn
11 Lò Văn Toán Chủ tịch UBND xã Nà Tấu 0398121956 toan_lv.tpdbp@dienbien.gov.vn
12 Quàng Văn Việt  Chủ tịch UBND xã Pá Khoang 0839571433 vietqv. tpdbp@dienbien.gov.vn
13 Lường Thị Thúy Phó Chủ tịch UBND xã Nà Nhạn 0916.640.667 luongthuynanhan@gmail.com
 


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây