Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Thanh tra Sở

- Họ và tên : Nguyễn Anh Tuấn
- Chức vụ : Chánh Thanh tra
- Trình độ chuyên môn : Đại học 
- Trình độ lý luận: : Cao cấp
- Điện thoại : 0215.3835.662
- Email : tuan_na.stttt@dienbien.gov.vn
 
- Họ và tên: Trần Văn Thoa
- Chức vụ: Phó Chánh Thanh Tra
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận: Trung cấp
- Số điện thoại: 0215.3835.662
- Email: thoatv.stttt@dienbien.gov.vn
- Họ và tên: Phạm Thị Quyên
- Chức vụ: Chuyên viên
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận: Sơ cấp
- Số điện thoại: 0215.3835.662
- Email: quyenpt.stttt@dienbien.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra Sở 
1. Chức năng: 
Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng thanh tra hành chính đối với các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở; thanh tra chuyên ngành về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và báo chí, xuất bản (gọi tắt là thông tin và truyền thông) trên địa bàn tỉnh. 
Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở đồng thời chịu sự  hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông.  
2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 
Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý Nhà nước của Sở trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra; chương trình, kế hoạch công tác, nghiệp vụ về thông tin và truyền thông của các tổ chức thanh tra thuộc phạm vi quản lý;
 - Tổ chức thanh tra và phối hợp thanh tra việc chấp hành pháp luật, các quy định về thông tin và truyền thông đối với các tổ chức và công dân trên địa bàn tỉnh;
 - Xử lý hoặc kiến nghị áp dụng các biện pháp xử lý để phòng ngừa, ngăn chặn và chấm dứt kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông. Tạm đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ quyết định không đúng về công tác thanh tra của thủ trưởng các đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở;
 - Giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực, bao gồm việc tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo; xác minh, kết luận về vụ việc và kiến nghị với Giám đốc về biện pháp giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật;
 - Hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, công tác thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông, nghiệp vụ thanh tra nhân dân cho đội ngũ thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở;
 - Đề xuất việc trưng tập các cộng tác viên tham gia vào các đoàn thanh tra, kiểm tra của Sở và của tỉnh. Kiến nghị việc đình chỉ công tác, cảnh cáo các đối tượng thanh tra thuộc phạm vi quản lý có hành vi cố ý gây cản trở cho việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra; trong trường hợp đối tượng không thuộc phạm vi quản lý thì báo cáo, đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định;
 - Tham mưu làm đầu mối của Sở trong quan hệ, phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật của Trung ương và địa phương, các tổ chức Thanh tra Nhà nước để giải quyết các vụ việc vi phạm pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông;
 - Bảo quản tài sản được giao; lưu trữ hồ sơ, tài liệu trong phạm vi của Phòng; thực hiện các chế độ báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây