Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Phòng Bưu chính - Viễn thông

 

 
- Họ và tên : Vũ Văn Cảnh
- Chức vụ : Trưởng phòng phụ trách
- Trình độ chuyên môn : Đại học
- Trình độ lý luận : Cao cấp
- Điện thoại  : 0215.3835.663
- Email : canhvv.stttt@dienbien.gov.vn
 
- Họ và tên: Dương Văn Bình
- Chức vụ: Chuyên viên
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận: Trung cấp
- Số điện thoại: 0215.3835.663
- Email: binhdv.stttt@dienbien.gov.vn
- Họ và tên: Kiều Thanh Hòa
- Chức vụ: Chuyên viên
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận: Sơ cấp
- Số điện thoại: 0215.3835.663
- Email: hoakt.stttt@dienbien.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Phòng Bưu chính - Viễn thông
1. Chức năng:
Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực bưu chính, chuyển phát; viễn thông, Internet, điện tử, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin trên địa bàn tỉnh. 
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở các giải pháp cụ thể để triển khai các hoạt động công ích, các dịch vụ công về bưu chính, viễn thông; hướng dẫn kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an toàn mạng bưu chính, viễn thông, an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông, Internet, truyền dẫn phát sóng và tần số vô tuyến điện;
- Tổng hợp, phân tích tình hình phát triển mạng lưới và tình hình chấp hành các quy định của Nhà nước trong hoạt động bưu chính, viễn thông, Internet, truyền dẫn phát sóng và tần số vô tuyến điện;
- Tham mưu áp dụng và kiểm tra việc áp dụng các quy định, tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, Internet, truyền dẫn phát sóng và tần số vô tuyến điện;
- Tham gia kiểm tra và thẩm tra việc thực hiện về phí, lệ phí, giá, cước các sản phẩm dịch vụ thuộc lĩnh vực quản lý;
- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở về chính sách, biện pháp quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, Internet, truyền dẫn phát sóng và tần số vô tuyến điện;
- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở trong các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng công nghiệp công nghệ điện tử, viễn thông, truyền dẫn phát sóng và tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh;
- Bảo quản tài sản được giao; lưu trữ hồ sơ, tài liệu trong phạm vi của phòng; thực hiện các báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây