Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đào tạo

- Họ và tên : Vũ Trọng Nghĩa
- Chức vụ : Trưởng phòng
- Trình độ chuyên môn  : Đại học
- Trình độ lý luận : Trung cấp
- Điện thoại  : 0215.3827.668
- Email : nghiavt.stttt@dienbien.gov.vn
 
- Họ và tên: Trần Anh Tuấn
- Chức vụ: Viên chức
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận: Sơ cấp
- Số điện thoại: 0215.3827.668
- Email: tuanta.stttt@dienbien.gov.vn
- Họ và tên: Nguyễn Thị Vân Anh
- Chức vụ: Viên chức
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận: Sơ cấp
- Số điện thoại: 0215.3827.668
- Email: anhntv.stttt@dienbien.gov.vn
- Họ và tên: Đỗ Quang Minh
- Chức vụ: Viên chức
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận: Sơ cấp
- Số điện thoại: 0215.3827.668
- Email: minhdq.stttt@dienbien.gov.vn
- Họ và tên: Nguyễn Tiến Đạt
- Chức vụ: Viên chức
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
- Trình độ lý luận: Sơ cấp
- Số điện thoại: 0215.3827.668
- Email: tiendatno9@gmail.com

1. Chức năng
Tham mưu, giúp Lãnh đạo Trung tâm CNTT&TT về công tác nghiên cứu, thiết kế, triển khai các phần mềm dùng chung và dùng riêng; ứng dụng CNTT&TT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội; đào tạo và chuyển giao khoa học công nghệ; thông tin, tuyên truyền; thu thập, xử lý thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp và chuyên ngành.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
a) Nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm và triển khai các phần mềm dùng chung cho các cơ quan Đảng, cơ quan quản lý hành chính Nhà nước;
b) Thu thập và xử lý thông tin; thiết kế, xây dựng, tạo lập cơ sở dữ liệu tổng hợp và chuyên ngành;
c) Thiết lập, xây dựng nội dung thông tin số; khảo sát, điều tra, thống kê tình hình ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông; số hóa dữ liệu;
d) Tổ chức đào tạo, liên kết đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin; đào tạo chuyển giao công nghệ; tổ chức thi, cấp chứng chỉ tin học theo quy định;
đ) Truyền thông và tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, triển lãm, giới thiệu, trưng bày sản phẩm, các sự kiện về công nghệ thông tin và truyền thông; thiết kế, xuất bản các ấn phẩm thông tin và truyền thông;
e) Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác về khoa học trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông;
g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm CNTT&TT giao.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây