Giám đốc Sở

Đồng chí: Vũ Anh Dũng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

- Họ và tên : Vũ Anh Dũng
- Chức vụ : Giám đốc 
- Trình độ chuyên môn : Ths. CNTT; ĐH. Quản lý kinh tế
- Trình độ lý luận : Cao cấp 
- Điện thoại  : 0215.3828.668
- Email : dungva.stttt@dienbien.gov.vn

 

Nhiệm vụ, quyền hạn Giám đốc Sở:

- Lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm
trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ TT&TT về toàn bộ hoạt động quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực theo chức năng nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật.
- Chủ tài khoản; là người phát ngôn của Sở Thông tin Truyền thông.
- Trực tiếp chỉ đạo điều hành các lĩnh vực công tác sau:
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành thông tin và truyền thông; công tác tổ chức - cán bộ; thi đua khen thưởng; công tác cải cách hành chính; bảo vệ chính trị nội bộ; chuyển đổi số; công tác kế hoạch - tài chính, điều hành ngân sách của Sở; dân vận chính quyền và dân chủ cơ sở; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại tố cáo; thẩm định các nội dung, chương trình công nghệ thông tin; công tác phối hợp với các tổ chức Đảng,  đoàn thể.
Giữ mối quan hệ công tác với Bộ Thông tin và Truyền thông, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMT Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Điện Biên, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố.
Ký các Tờ trình  trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Bộ TT&TT. Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc Sở  ủy quyền Phó Giám đốc ký các văn bản thuộc lĩnh vực được giao phụ trách.
Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, các tổ chức khác do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền thành lập. Kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch các Hội đồng do Sở Thông tin và Truyền thông thành lập theo thẩm quyền được phân cấp.
Theo dõi, chỉ đạo công tác thông tin và truyền thông: Thành phố Điện Biên Phủ, Thị xã Mường Lay, huyện Mường Chà.
- Trực tiếp phụ trách: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Sở; Trung tâm CNTT&TT; tham gia sinh hoạt tại Văn phòng Sở.
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây