Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Kỹ thuật thông tin và Truyền thông

- Họ và tên : Vũ Đức Sóng
- Chức vụ : Phó Trưởng phòng
- Trình độ chuyên môn  : Đại học
- Trình độ lý luận : Trung cấp
- Điện thoại  : 0215.3824.568
- Email : songvd.stttt@dienbien.gov.vn
 
- Họ và tên: Nguyễn Mạnh Cường
- Chức vụ: Viên chức
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận: Trung cấp
- Số điện thoại: 0215.3824.568
- Email: cuongnm.stttt@dienbien.gov.vn
- Họ và tên: Nhâm Quang Trung
- Chức vụ: Viên chức
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận: Sơ cấp
- Số điện thoại: 0215.3824.568
- Email: trungnq.stttt@dienbien.gov.vn
- Họ và tên: Nguyễn Thị Mai
- Chức vụ: Viên chức
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận: Sơ cấp
- Số điện thoại: 0215.3824.568 
- Email: bmaint.stttt@dienbien.gov.vn
- Họ và tên: Trần Quang Khải
- Chức vụ: Viên chức
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận: Sơ cấp
- Số điện thoại: 0215.3824.568
- Email: khaitq.stttt@dienbien.gov.vn
- Họ và tên: Nguyễn Trung Dũng
- Chức vụ: Viên chức
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận: Sơ cấp
- Số điện thoại: 0215.3824.568
- Email: 
nguyentrungdung271987@gmail.com
 

1. Chức năng:
Tham mưu, giúp Lãnh đạo Trung tâm CNTT&TT quản lý, duy trì, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh, của Sở Thông tin và Truyền thông theo phân cấp; thiết kế, triển khai các giải pháp kỹ thuật ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định; cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, triển khai dự án ứng dụng CNTT.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
a) Quản lý, duy trì, nâng cấp, đảm bảo kỹ thuật, an toàn thông tin hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh, của Sở Thông tin và Truyền thông theo phân cấp;
b) Cung cấp dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực thông tin và truyền thông: Xây dựng kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; Tư vấn quản lý đầu tư dự án ứng dụng CNTT; lập HSMT và đánh giá HSDT; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trên địa ban tỉnh;
c) Cung cấp các thiết bị công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; thiết kế và thi công mạng máy tính, các hệ thống thông tin;
d) Nghiên cứu, phối hợp, triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống công nghệ thông tin các cơ quan, đơn vị trong tỉnh;
đ) Hỗ trợ quản lý, vận hành các hệ thống thông tin của các cơ quan trên địa bàn tỉnh;
e) Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông;
g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm CNTT&TT giao.
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây