Phó giám đốc gồm 2 Đồng chí:

1. Đồng chí: Nguyễn Hùng Cường – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông


- Họ và tên : Nguyễn Hùng Cường
- Chức vụ : Phó giám đốc
- Trình độ chuyên môn : Đại học
- Trình độ lý luận : Cao cấp 
- Điện thoại  : 0215.3835.668
- Email : cuongnh.stttt@dienbien.gov.vn


Nhiệm vụ, quyền hạn Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Nguyễn Hùng Cường

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, giải quyết các lĩnh vực: Báo chí; xuất bản, In, phát hành; phát thanh - truyền hình; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; quảng cáo báo chí, xuất bản ấn phẩm thông tin và truyền thông; thanh tra chuyên ngành TT&TT; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại tố cáo; Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông.
- Chủ tài khoản thứ 2 khi được Giám đốc Sở ủy quyền.
- Tham gia thành viên các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, các tổ chức khác do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền thành lập. Kiêm nhiệm một số chức danh theo thẩm quyền phân cấp theo quy định.
- Theo dõi, chỉ đạo công tác thông tin và truyền thông: Huyện Điện Biên, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Mường Ảng.
- Trực tiếp phụ trách: Phòng Báo chí - Xuất bản; Thanh tra Sở; Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông; tham gia sinh hoạt tại phòng Báo chí - Xuất bản.
- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.
 

2. Đồng chí: Phạm Thanh Nam - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
 

- Họ và tên : Phạm Thanh Nam
- Chức vụ : Phó giám đốc
- Trình độ chuyên môn : Ths. Quản lý kinh tế; Ks. CNTT, Cơ khí
- Trình độ lý luận : Cao cấp 
- Điện thoại  : 0215.3825.669
- Email : nampt.stttt@dienbien.gov.vn

Nhiệm vụ, quyền hạn Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Phạm Thanh Nam

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, giải quyết các lĩnh vực: Bưu chính - Viễn thông; Internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước; triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số; xây dựng đô thị thông minh; công tác cải cách hành chính; công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; công tác Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện.
- Chủ tài khoản một số chương trình, dự án khi được Giám đốc Sở ủy quyền.
- Tham gia thành viên các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, các tổ chức khác do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền thành lập. Kiêm nhiệm một số chức danh theo thẩm quyền phân cấp theo quy định.
- Theo dõi, chỉ đạo công tác thông tin và truyền thông các huyện: Điện Biên Đông, Nậm Pồ, Mường Nhé.
- Trực tiếp phụ trách: Phòng Bưu chính - Viễn thông; Công nghệ thông tin; chỉ đạo về mặt chuyên môn đối với Trung tâm CNTT&TT; tham gia sinh hoạt tại phòng Bưu chính Viễn thông.
- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.
Ngoài các nhiệm vụ chính được phân công nêu trên, khi có nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, tập thể lãnh đạo Sở sẽ bàn bạc xây dựng kế hoạch chỉ đạo và phân công cụ thể để tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công việc được giao.

 

 

  

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây