10:36 ICT Thứ ba, 03/08/2021
English

UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Điện Biên

 
STT CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐIỆN THOẠI EMAIL
1 UBND thành phố Điện Biên Phủ 0215.3 810 457 vanhoathongtindbp@gmail.com
2 UBND huyện Mường Nhé 0215.3740147   
3 UBND Thị xã Mường Lay 0215.3852440  
4 UBND huyện Tủa Chùa 0215.3845 163 ubndhtc@gmail.com
5 UBND huyện Tuần Giáo    
6 UBND huyện Mường Chà    
7 UBND huyện Mường Ảng    
8 UBND huyện Điện Biên    
9 UBND huyện Điện Biên Đông 0215.3891207  
10 UBND huyện Nậm Pồ 0215.3745745 vpubndnampo@gmail.com