Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

I. Thông tin chung
- Tên giao dịch: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
- Địa chỉ: Phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
- Điện thoại: 0215.3826.288              Email: ict@dienbien.gov.vn
- Website: http://ict.dic.gov.vn
- Mã số thuế: 5600226960
- Tài khoản: 36010000140007 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh tỉnh Điện Biên.
- Logo:
 

 

- Phương châm phục vụ và làm việc:
          + Phương châm phục vụ khách hàng: "Uy tín và Chất lượng"
          + Phương châm thực hiện nhiệm vụ: "Thông tin - Trí tuệ - Thương hiệu"
 II. Chức năng:
Trung tâm CNTT&TT là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, có chức năng tư vấn, thiết kế, triển khai dự án ứng dụng CNTT; các giải pháp kỹ thuật đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng dụng CNTT; thông tin và truyền thông; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định. 
III. Nhiệm vụ và quyền hạn:
- Nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm và triển khai các phần mềm dùng chung cho các cơ quan Đảng, cơ quan quản lý hành chính Nhà nước;
- Cung cấp dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực thông tin và truyền thông: Xây dựng kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; Tư vấn quản lý đầu tư dự án ứng dụng CNTT; lập HSMT và đánh giá HSDT; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trên địa ban tỉnh;
- Thiết kế, triển khai các phần mềm, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị;
- Cung cấp các thiết bị công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; thiết kế và thi công mạng máy tính, các hệ thống thông tin;
- Quản lý, duy trì, nâng cấp, đảm bảo kỹ thuật, an toàn thông tin hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và truyền thông của tỉnh, của Sở Thông tin và Truyền thông theo phân cấp;
- Nghiên cứu, phối hợp, triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống công nghệ thông tin các cơ quan, đơn vị trong tỉnh;
- Thu thập và xử lý thông tin; thiết kế, xây dựng, tạo lập cơ sở dữ liệu tổng hợp và chuyên ngành;
- Tổ chức đào tạo, liên kết đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin; đào tạo chuyển giao công nghệ; tổ chức thi, cấp chứng chỉ tin học theo quy định;
- Truyền thông và tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, các sự kiện về công nghệ thông tin và truyền thông; thiết kế, xuất bản các ấn phẩm thông tin và truyền thông;
- Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác khoa học trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Thông tin và Truyền thông giao.
IV. Tổ chức bộ máy 
- Lãnh đạo Trung tâm CNTT&TT có Giám đốc và Phó Giám đốc.
- Cơ cấu tổ chức gồm có:
     + Phòng Hành chính - Tổng hợp (sau đây gọi là Phòng Hành chính);
     + Phòng Đào tạo (Sau đây gọi là Phòng Ứng dụng);
     + Phòng Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi là phòng Kỹ thuật).
- Lãnh đạo các phòng có: Trưởng phòng và Phó trưởng phòng.
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây