Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Lãnh đạo Trung tâm


 Đồng chí: Vũ Hoàng Thiên - Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
 

- Họ và tên : Vũ Hoàng Thiên
- Chức vụ : Giám đốc 
- Trình độ chuyên môn  : Đại học 
- Trình độ lý luận : Trung cấp
- Điện thoại  : 0215.3833.889
- Email : thienvh.stttt@dienbien.gov.vn
 
Nhiệm vụ, quyền hạn Giám đốc: Vũ Hoàng Thiên
 
1. Giám đốc Trung tâm CNTT&TT là thủ trưởng cơ quan, quản lý, điều hành mọi hoạt động của Trung tâm CNTT&TT theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.
2. Phân công, uỷ quyền cho Phó Giám đốc, lãnh đạo phòng thực hiện một số nhiệm vụ của Trung tâm CNTT&TT; chỉ đạo,  hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của các phòng Trung tâm CNTT&TT.
3. Là chủ tài khoản của cơ quan, có trách nhiệm quản lý toàn bộ việc thu chi nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước và hoạt động dịch vụ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
4. Chịu trách nhiệm trước Sở Thông tin và Truyền thông về hoạt động của Trung tâm CNTT&TT, kể những nhiệm vụ ủy nhiệm cho Phó Giám đốc.


Đồng chí: Nguyễn Thị Hiền - Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

 
- Họ và tên : Nguyễn Thị Hiền
- Chức vụ : Phó Giám đốc 
- Trình độ chuyên môn  : Đại học 
- Trình độ lý luận : Trung cấp
- Điện thoại  : 0215.3826.288
- Email : hiennt.stttt@dienbien.gov.vn
 
Trách nhiệm, quyền hạn của Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền

1. Phó Giám đốc được Giám đốc giao phụ trách một hoặc một số lĩnh vực và phòng trực thuộc, được sử dụng quyền hạn của Giám đốc, nhân danh Giám đốc khi giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về những quyết định của mình.
2. Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch công tác và giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực được giao phụ trách. Đối với những vấn đề ngoài phạm vi được phân công phải xin ý kiến và được sự đồng ý của Giám đốc trước khi quyết định.
3. Kiểm tra việc triển khai, thực hiện các quyết định của Giám đốc trong phạm vi được phân công, phát hiện và đề xuất những vấn đề cần sửa đối, bổ sung.

 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây