Kết quả tìm kiếm: 23 văn bản

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 01/2020/TT-BTTTT 26/02/2020 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản
2 05 /2014/TT-BTTTT 18/03/2014 Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
3 03 /2014/TT-BTTTT 10/03/2014 Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
4 26/2013/TT-BTTTT 26/12/2013 Thông tư Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình mặt đất băng tần UHF(470-806)MHz đến năm 2020
5 11/2012/TT-BTTTT 16/07/2012 Thông tư quy định danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
6 24/2011/TT-BTTTT 19/09/2011 V/v Tạo lập, sử dụng lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của CQNN
7 43/2009/TT-BTTTT 29/12/2009 Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
8 235/2009/TTLT/BTC-BGTVT-BTTTT 13/12/2009 Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin hải quan, thông tin về người nộp thuế trong lĩnh vực hải quan, thuế, giao thông vận tải, thông tin và truyền thông
9 34/2009/TT-BTTTT 18/11/2009 Ban hành cước kết nối cuộc gọi từ mạng thông tin di động mặt đất đến mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt
10 35/2009/TT-BTTTT 18/11/2009 Ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa mạng viễn thông cố định mặt đất đường dài trong nước và mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt
11 33/2009/TT-BTTTT 18/11/2009 Ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa hai mạng thông tin di động mặt đất
12 31/2009/TT-BTTTT 18/11/2009 Ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế và mạng thông tin di động mặt đất
13 30/2009/TT-BTTTT 18/11/2009 Ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế và mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt
14 29/2009/TT-BTTTT 18/11/2009 Ban hành cước kết nối cuộc gọi từ mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt đến mạng thông tin di động mặt đất
15 28/2009/TT-BTTTT 13/09/2009 Thông tư Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông
16 18/2009/TT-BTTTT 27/05/2009 Thông tư 18/2009/TT-BTTTT Quy định một số yêu cầu về quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tương tự tại đầu cuối của người sử dụng dịch vụ
17 20 /2009/TT-BTTTT 27/05/2009 Thông tư số 20 /2009/TT-BTTTT Quy định về báo cáo thống kê và điều tra thống kê dịch vụ bưu chính công ích
18 16/2009/TTLT-BTTTT-BCA 11/05/2009 Thông tư liên tịch Về phối hợp phòng, chống in lậu
19 15/2009/TT-BTTTT 03/05/2009 Quy định về việc tổ chức Liên hoan phát thanh, truyền hình
20 08/2009/TT-BTTTT 23/03/2009 Ban hành Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy
21 09/2009/TT-BTTTT 23/03/2009 Quy định về kiểm định và công bố sự phù hợp đối với công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông
22 10/2009/TT-BTTTT 23/03/2009 Ban hành danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định
23 11/2009/TT-BTTTT 23/03/2009 Ban hành danh mục công trình viễn thông bắt buộc công bố sự phù hợp
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây