Điện Biên: Nâng cao hiệu quả, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Thứ bảy - 06/11/2021 07:34
DIC-UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo nâng cao hiệu quả, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.
Thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã có những đổi mới trong việc chỉ đạo khai thác, sử dụng hiệu quả Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh (sau đây gọi tắt là Hệ thống). Tuy nhiên, qua số liệu báo cáo thống kê của tỉnh vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự nghiêm túc trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thông qua Hệ thống hoặc có thực hiện nhưng số lượng hồ sơ còn ít so với thực tế; tỷ lệ hồ sơ quá hạn, trễ hẹn còn cao; số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tuyến còn thấp.
Theo đó, để nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng Hệ thống phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đồng thời để thực hiện tốt công tác Phòng, chống dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ như sau:
Một là, triển khai thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết TTHC; đảm bảo 100% hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện qua Hệ thống (trừ những TTHC, dịch vụ công trực tuyến đang sử dụng trên các phần mềm, hệ thống của các Bộ, ngành Trung ương).
Hai là, thường xuyên rà soát, lựa chọn các TTHC phù hợp, đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; đảm bảo 100% quy trình nội bộ giải quyết TTHC được điện tử hoá; 100% TTHC đủ điều kiện và có số hồ sơ được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.
Ba là, khai thác, sử dụng có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Hệ thống đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến có hồ sơ đều phát sinh hồ sơ trực tuyến; phấn đấu đạt 30% (năm 2021), 50% (năm 2022) và 80% (năm 2025) hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.
Bốn là, đối với các dịch vụ công trực tuyến có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động cấu hình phí và lệ phí, tài khoản thụ hưởng của cơ quan, đơn vị để thanh toán trực tuyến, đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến; tối thiểu 20% giao dịch thanh toán trực tuyến.
Năm là, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức và khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết TTHC, sử dụng kết quả bản sao điện tử của dịch vụ "Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính" để nộp hồ sơ điện tử. Chỉ đạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công của tỉnh hoặc Cổng dịch vụ công Quốc gia và thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến.
Tại văn bản, Sở Thông tin và Truyền thông được giao đảm bảo vận hành Hệ thống hoạt động thông suốt, ổn định; đồng thời tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp, điều chỉnh các chức năng của Hệ thống cho phù hợp với thực tế; cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương lên Hệ thống; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đánh giá kết quả sử dụng hệ thống và định kỳ báo cáo UBND tỉnh.

Tác giả: Tin: Châu Loan

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây