Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp

Thứ năm - 19/11/2020 01:42
DIC - Ngày 10/11/2020 Tỉnh ủy Điện Biên đã ban hành Chỉ thị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2020-2025.
Chỉ thị nêu rõ: Những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc. Thông qua hoạt động của hệ thống MTTQ, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được chuyển tải đến nhân dân; những phát sinh vướng mắc, bức xúc, nổi cộm ở cơ sở kịp thời được giải quyết, góp phần trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo đồng thuận cao trong xã hội, củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Tuy nhiên, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, nhất là cấp cơ sở còn chậm đổi mới; công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc có mặt hiệu quả chưa cao; việc triển khai, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước có nơi còn hình thức… Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục quán triệt tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác mặt trận, giải quyết tốt mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Chính quyền các cấp, các ngành tăng cường công tác phối hợp, ký kết quy chế phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Tăng cường tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân, kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn… Phối hợp thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân; thực hiện tốt chủ trương, đường lối, đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác cùng phát triển của Đảng và Nhà nước; tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân các dân tộc khu vực biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác cùng phát triển… Cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, kiện toàn tổ chức và công tác cán bộ trong hệ thống MMTQ; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt theo hướng đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, tâm huyết, có đủ phẩm chất, uy tín, năng lực, kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội và pháp luật, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ngang tầm với nhiệm vụ./.

Tác giả: Thanh Hà

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây