Bộ Thông tin và Truyền thông: Chỉ thị định hướng phát triển Ngành TT&TT năm 2020

Thứ ba - 14/01/2020 04:30
DIC - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Chỉ thị về định hướng phát triển Ngành TT&TT năm 2020.
Theo đó, năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước. Đây là năm cuối cùng của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020 và chuẩn bị tạo nền tảng cho Chiến lược phát triển 10 năm, giai đoạn 2020 – 2030 và kế hoạch 5 năm 2021 – 2025… Trong bối cảnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đề ra mục tiêu tổng quát năm 2020 là “năm chuyển đổi số quốc gia” cùng với phương châm hành động “làm gương, kỷ cương, trọng tâm, bứt phá”. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu ngay từ đầu năm, tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Ngành TT&TT tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được, nâng cao năng suất lao động, thực hiện tốt các đột phá chiến lược, tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nỗ lực phấn đấu, góp phần xây dựng một Chính phủ “kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm 2020 của Ngành TT&TT đã được cụ thể hóa trong 9 lĩnh vực: Lĩnh vực bưu chính (08 nhiệm vụ); lĩnh vực viễn thông (40 nhiệm vụ); lĩnh vực Công nghệ thông tin (16 nhiệm vụ); lĩnh vực an toàn an ninh mạng (39 nhiệm vụ); lĩnh vực Công nghiệp ICT (20 nhiệm vụ); lĩnh vực báo chí – truyền thông (31 nhiệm vụ); công tác tổng hợp (39 nhiệm vụ) và công tác xây dựng cơ chế chính sách văn bản quy phạm pháp luật, công tác thanh tra kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo. Để thực hiện tốt và đạt kết quả, Bộ trưởng giao cho Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông và hệ thống thông tin cơ sở tại địa phương thông tin, tuyên truyền toàn diện, đầy đủ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng lòng tin và tạo sự đồng thuận của nhân dân tại địa bàn. Tham mưu kịp thời, hiệu quả các chính sách cho chính quyền địa phương để thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển lĩnh vực TT&TT và là đầu mối triển khai Chính quyền điện tử tại địa phương.

Tác giả: Tin: Châu Loan

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây