Tìm kiếm nâng cao mục Tin tức


 Kết quả tìm kiếm trên Tin tức


Tổng hợp tin tức, sự kiện nổi bật tỉnh Điện Biên từ ngày 20 tháng 9 năm 2021 đến ngày 26 tháng 9 năm 2021

...23/9, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. BĐBP (21/9/2021): Kiểm tra công...

Quang Minh (TH)
Nguồn tin: -/-

Kế hoạch 29 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tải thông tin /uploads/news/2021_09/KH29LAMTHEOHCM.pdf Kế hoạch 29 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nguồn tin: -/-

Tài liệu BTGTƯ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tải về Tài liệu /uploads/news/2021_09/2TAILIEUBTGTW.pdf Tài liệu BTGTƯ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nguồn tin: -/-

Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, năm 2021 và những năm tiếp theo

Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, năm 2021 và những năm tiếp theo. Chi tiết Kế...

Nguồn tin: -/-

Khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ - Cụm số 10 năm 2021

...tự vệ hiểu được vị trí, nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nâng cao phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, trình độ năng lực quản lý chỉ huy, huấn luyện đơn vị, hiểu rõ âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các...

Tin, ảnh: Quang Minh
Nguồn tin: -/-

Triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Điên Biên

...định. Việc tổ chức thực hiện phải đảm bảo các quy tắc: Tôn trọng, tuân thủ pháp luật; hành vi, ứng xử trên mạng xã hội phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; an toàn, bảo mật thông tin và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi, ứng xử trên...

Nguyễn Thương
Nguồn tin: -/-

Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

...pháp luật Việt Nam, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; quy tắc Lành mạnh (hành vi, ứng xử trên MXH phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam); quy tắc An toàn, https://thanhnien.vn/cong-nghe/kinh-nghiem/ bảo mật thông tin (tuân thủ...

Tin: Trần Hà
Nguồn tin: -/-

Tổng hợp tin tức, sự kiện nổi bật tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 6 tháng 6 năm 2021

...của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban Chấp...

Tin: Vân Anh (TH)
Nguồn tin: -/-

Tổng hợp tin tức, sự kiện nổi bật tỉnh Điện Biên từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 03 tháng 5 năm 2021

...Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên BTV Tỉnh...

Tin: Vân Anh (TH)
Nguồn tin: -/-

Giao ban báo chí tháng 3, định hướng công tác tuyên truyền tháng 4

...2026; những kết quả sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; việc triển khai học tập đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống của các cấp, các ngành; ý nghĩa chính trị...

Tin, ảnh: Thanh Hà
Nguồn tin: -/-

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

...chuyên môn, nghiệp vụ để thích ứng trong thời đại số; không ngừng đổi mới phương thức, nội dung hoạt động tổ chức Hội Nhà báo; chú trọng nêu cao đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và tiếp tục làm tốt công tác xã hội từ thiện vì cộng đồng để từ đó khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Hội...

Tin, ảnh: Thu Thủy
Nguồn tin: -/-

Điện Biên dự kiến thực hiện đào tạo bồi dưỡng cho 101.290 lượt cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025

...nghiệp vụ; trang bị cho cán bộ, công chức, viên chức những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước, cải cách hành chính, về hội nhập, kỹ năng đạo đức công vụ, văn hóa công sở... góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, đáp...

Thu Dung
Nguồn tin: -/-

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

...xã hội có hiệu quả, nghiêm minh, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; xây dựng môi trường văn hoá, đạo đức xã hội lành mạnh, văn minh; chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chất lượng dân số, gắn dân số với phát triển; quan tâm đến mọi người...

Nguồn tin: -/-

Khai mạc trọng thể Đại hội XIII của Đảng

...việc thi hành Điều lệ Đảng, đặc biệt là bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những...

Tin, ảnh: Minh Thuỳ
Nguồn tin: -/-

Báo chí với nhiệm vụ đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

...uốn nắn kịp thời. Thứ sáu: Đấu tranh, phê phán các biểu hiện tiêu cực, tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đấu tranh phản bác các quan điểm chống phá của các thế lực thù địch, phản động đối với vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền...

Tin: Vân Chương
Nguồn tin: -/-

Báo Điện Biên Phủ đoạt giải Khuyến khích Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ V năm 2020

...bài dự giải mang chủ đề về “xây”, khác với các năm trước thiên về mảng chủ đề “chống”. Nhiều tác phẩm viết về chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương gương người tốt, việc tốt, giới thiệu những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả có sức hấp dẫn bạn...

Tin, ảnh: Sầm Phúc
Nguồn tin: -/-

Ða dạng hình thức tuyên truyền pháp luật

...gia giao thông của học sinh trong nhà trường cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Còn trên địa bàn xã Lay Nưa, nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho ÐVTN, thiếu niên, từ tháng 11/2020, Ðoàn xã Lay Nưa đã triển khai thực hiện mô hình “Khu dân cư không...

Bài, ảnh: Thu Hằng
Nguồn tin: -/-

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức các hội nghị về công tác cán bộ

...tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các đồng chí được giới thiệu để ứng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lần này không những đảm bảo các tiêu chuẩn chung mà còn vượt trội về chính trị, tư tưởng; đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, năng lực, uy tín, trình độ chuyên môn.

Tin, ảnh: Quang Long
Nguồn tin: -/-

Mạng xã hội và trách nhiệm của người làm báo

...đồng thời cũng cần kịp thời cổ vũ, lan tỏa những thông tin chính xác, có lợi cho xã hội, cho địa phương, đất nước. Một nhà báo, phóng viên có đạo đức và trách nhiệm sẽ là người biết “chính thống hóa” những thông tin này. Trên thực tế, những năm gần đây, mạng xã hội đã thực sự trở thành một yếu...

Bài: Hà Linh
Nguồn tin: -/-

Tổng hợp tin tức, sự kiện nổi bật tỉnh Điện Biên từ ngày 12 tháng 10 năm 2020 đến ngày 18 tháng 10 năm 2020

...Ðảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đạt những kết quả quan trọng. Thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4...

Vân Anh (TH)
Nguồn tin: -/-

Tìm thấy tổng cộng 374 kết quả
Nếu kết quả này không như mong đợi, bạn hãy thử sử dụng công cụ tìm kiếm của Google dưới đây!

Mở rộng trên Internet :

Google
Tìm trên toàn mạng Internet
Tìm trong site http://dic.gov.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây