22:41 ICT Thứ hai, 12/04/2021
English

Sẽ đổi mới công tác truyền thông về cải thiên vệ sinh cá nhân, tăng cường tiếp cận nước sạch và VSMT

Thứ tư - 30/05/2018 09:30
DIC - Trong 2 ngày 28- 29/5/2018 Đoàn khảo sát của Cục Quản lý Môi trường phối hợp với Sở Y tế tỉnh Điện Biên và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức khảo sát triển khai “Đề án truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, tăng cường tiếp cận với nước sạch và vệ sinh môi trường, chú trọng vệ sinh môi trường nôn thôi giai đoạn 2018 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”.


Thảo luận nhóm tại Trung tâm y tế dự phòng tỉnh.

Trong nội dung khảo sát đợt này, Điện Biên được lựa chọn khảo sát tại 3 tuyến tỉnh, huyện và xã. Tuyến tỉnh đã tổ chức thảo luận nhóm gồm các ngành Y tế, Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bệnh viện đa khoa tỉnh và Trung tâm y tế dự phòng tỉnh. Đối với tuyến huyện đoàn khảo sát đã tổ chức thảo luận nhóm tại trung tâm y tế huyện Điện Biên và tổ chức thảo luận nhóm, khảo sát trực tiếp tại 02 hộ gia đình thuộc diện thiếu điều kiện nước sạch, vệ sinh để phỏng vấn sâu tại xã Thanh Xương - huyện Điện Biên.

Tại buổi thảo luận nhiều ý kiến trao đổi được đưa ra tập trung vào việc đánh giá thực trạng công tác triển khai của giai đoạn trước và rút kinh nghiệm, đưa ra giải pháp cho công tác triển khai của giai đoạn tới.

Phát biểu tại buổi thảo luận nhóm tại Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Bà Nguyễn Thị Kim Liên – Chuyên gia tư vấn quản lý môi trường, Cục quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế khẳng định: Đoàn khảo sát sẽ tiếp thu những ý kiến trao đổi, đề xuất, giải pháp do các cơ quan liên quan nêu lên để đưa vào nội dung của “Đề án truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, tăng cường tiếp cận với nước sạch và vệ sinh môi trường, chú trọng vệ sinh môi trường nôn thôi giai đoạn 2018 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030nhằm khắc phục những bất cập còn tồn tại và đạt mục tiêu của dự án; trong đó sẽ tập trung vào công tác truyền thông mang tính bền vững: vận động nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương; triển khai công tác hướng dẫn cán bộ làm công tác truyền thông ở cơ sở giúp người dân thấy được nhu cầu rửa tay bằng xà phòng, nhà tiêu hợp vệ sinh và vấn đề nước sạch cũng như cách huy động nội lực từ địa phương mà không trông chờ ỷ lại vào tiền hỗ trợ từ dự án./.

Tin, ảnh: Nguyễn Thương

Tin đã đăng