11:26 ICT Thứ ba, 03/08/2021
English

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-An ninh đối tượng 4, khóa 10 năm 2018

Thứ tư - 01/08/2018 09:47
DIC - Sáng ngày 31/7/2018, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng-An ninh tỉnh Điện Biên tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-An ninh cho cán bộ đối tượng 4, khóa 10 năm 2018 cho Sở Thông tin và Truyền thông, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP và AN cho đối tượng 4, khóa 10 năm 2018 cho
Sở Thông tin và Truyền thông, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên
 
Dự lớp khai giảng có đ/c Trung tá Nguyễn Bá Khoát - Chính trị viên, Phó Ban CHQS thành phố, đ/c Trần Bá Uẩn - Phó Hiệu Trưởng - Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự - Trường CĐ KT-KT Điện Biên và trên 60 học viên là cán bộ, đảng viên thuộc hai đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông,  Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên.

Trong thời gian 4 ngày (từ ngày 31/7 đến ngày 3/8/2018), các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 7 chuyên đề. Nội dung tập trung vào đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng- an ninh; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình", “Bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Các nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước: về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố QP-AN, hoạt động đối ngoại; Chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Chuyên đề về Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; Những nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, Biển đảo Việt Nam và pháp lệnh dự bị động viên...

Đây là những kiến thức quan trọng, thiết thực giúp cho các học viên nâng cao trình độ nhận thức, năng lực làm tham mưu và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng- an ninh gắn với chức trách được giao tại cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Tin, ảnh: Quang Minh

Tin đã đăng