22:37 ICT Thứ hai, 12/04/2021
English

Bộ Nội vụ: Ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều về thi đua, khen thưởng

Thứ sáu - 10/11/2017 14:05
DIC-Ngày 27/10/2017, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 08/2017/TT-BNV quy định chi tiết thi hành môt số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.


Đ/c Lâm Văn Năm - Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ tặng Bằng khen cho Sở TTTT tại Lễ Kỷ niệm 10 năm
thành lập Sở 1/6/2007 -1/6/2017. Ảnh: Trần Tuấn.

 
Thông tư gồm 13 Điều, quy định chi tiết về khen thưởng; hình thức khen thưởng; tổ chức phong trào thi đua theo đợt trong phạm vi bộ, ban, ngành, địa phương; thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Chiến sỹ thi đua cơ sở", "Tập thể lao động tiên tiến"; tặng Cờ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh; khen thưởng thành tích đặc biệt; khen thưởng quá trình cống hiến; khen thưởng các tổ chức, cá nhân thuộc các tổ chức tôn giáo; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

Trong đó, việc đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét, tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xem xét, công nhận.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2017 và thay thế Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thi đua, khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013.

Tin: Phồn Vũ

Tin đã đăng