18:31 ICT Thứ bảy, 06/03/2021
English

Bộ Nội vụ: Ban hành Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020

Thứ ba - 31/10/2017 16:21
DIC - Ngày 10/10/2017, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 2640/QĐ-BNV về việc phê duyệt Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020.

Người dân thực hiện TTHC tại UBND phường Nong Bua, TP. Điện Biên Phủ
 
Mục tiêu chung của Đề án là đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước. Thông qua đó, các cơ quan hành chính nhà nước nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có những biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ của mình nhằm nâng cao sự hài lòng và lợi ích của người dân, tổ chức.

Các yếu tố đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức bao gồm 5 yếu tố cơ cơ bản của quá trình cung ứng dịch vụ hành chính công: Tiếp cận dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước; thủ tục hành chính; công chức giải quyết công việc; kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công và tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị; với 22 tiêu chí áp dụng sự đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức trong trường hợp giao dịch trực tiếp tại cơ quan hành chính/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bộ Nội vụ chủ trì triển khai đo lường sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, quy mô quốc gia và công bố kết quả vào quí IV hàng năm. Các bộ, ngành, địa phương chủ động triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức thuộc phạm vi quản lý tùy thuộc vào yêu cầu, điều kiện thực tế của mình.

Song Vũ

Tin đã đăng