00:42 ICT Thứ hai, 17/05/2021
English

Điện Biên: Tiếp nhận hơn 10 tỷ đồng từ Tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam

Thứ năm - 05/07/2018 17:05
DIC - Vừa qua, Tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam đã đề nghị viện trợ cho tỉnh 409.000 EUR tương đương với 10.838.000.000 VNĐ (Mười tỷ tám trăm ba mươi tám triệu đồng) để triển khai dự án "Cải thiện sinh kế và nâng cao khả năng chống chịu của phụ nữ và nam giới dân tộc thiểu số nghèo ở nông thôn trước tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng thay đổi khí hậu tại tỉnh Điện Biên". UBND tỉnh đã có quyết định số 534/QĐ-UBND đồng ý tiếp nhận khoản viện trợ trên.

Được biết, dự án "Cải thiện sinh kế và nâng cao khả năng chống chịu của phụ nữ và nam giới dân tộc thiểu số nghèo ở nông thôn trước tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng thay đổi khí hậu tại tỉnh Điện Biên" được thực hiện từ tháng 5/2018 đến tháng 5/2021 tại xã Mường Phăng, xã Pa Khoang huyện Điện Biên và xã Ẳng Cang, xã Ẳng Nưa huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên. Mục tiêu của Dự án nhằm giúp hộ nông dân, dân tộc thiểu số ở nông thôn nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu nhờ vào việc cải thiện tiếp cận và sử dụng thông tin khí hậu và các nguồn lực. Thông qua Dự án sẽ nâng cao năng lực cho các đơn vị cung cấp dịch vụ nông nghiệp (đài khí tượng, khuyến nông, BVTV, thú y…) để diễn giải và áp dụng thông tin khí hậu; tăng tiếp cận với thông tin khí hậu nông nghiệp để giúp cải thiện sản xuất nông nghiệp cho người dân tộc thiểu số; thí điểm mô hình tự bảo hiểm nông nghiệp trước rủi ro khí hậu cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số thông qua mô hình nhóm tín dụng tiết kiệm (VSLA); nâng cao năng lực của đối tác địa phương để có thể xây dựng được các thông tin và khuyến cáo địa phương có thể hiểu được và hỗ trợ nông dân địa phương nói lên nhu cầu về thông tin khí hậu của họ đối với chính quyền địa phương sau khi dự án kết thúc.

UBND tỉnh đã giao Trung tâm Phát triển Cộng đồng tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ trên của tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam để thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và nhà tài trợ./.

Thanh Tâm

Tin đã đăng