Thẩm định Đề cương và Dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án.

Thứ năm - 23/08/2018 23:15
- Trình tự thực hiện:      
 
Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ Thẩm định đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án theo quy định nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên.
Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì thụ lý và chuyển phòng chuyên môn xem xét, tham mưu giải quyết.
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và nêu rõ lý do để tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp cần yêu cầu bổ sung hoặc giải trình thêm về nội dung đề cương và dự toán chi tiết, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, giải trình.
Bước 2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và không bao gồm thời gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành thẩm định đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước nhưng không yêu cầu lập dự án và có văn bản kết quả thẩm định gửi cho tổ chức, cá nhân. Trong quá trình thẩm định, tùy theo tính chất phức tạp của từng công việc và nội dung chi, có thể lấy ý kiến bằng văn bản hoặc tổ chức hội nghị tư vấn để lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, lấy ý kiến chuyên gia của các tổ chức, cá nhân có chuyên môn.
Bước 3. Chuyển văn bản kết quả thẩm định đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho tổ chức, cá nhân.
- Cách thức thực hiện:    Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên hoặc qua đường Bưu điện. 
- Thành phần hồ sơ:      - Tờ trình của cơ quan, đơn vị về phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết theo mẫu của Bộ Thông tin và Truyền thông (Phụ lục III).
- Đề cương và Dự toán chi tiết.
- Quyết định chỉ định đơn vị tư vấn lập Đề cương và Dự toán chi tiết (Nếu thuê tư vấn).
- Quyết định giao dự toán của cấp có thẩm quyền (Bản sao).
- Số lượng hồ sơ 03 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: - Cá nhân.
- Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản kết quả thẩm định Đề cương và Dự toán chi tiết. 
- Lệ phí (nếu có): Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Mẫu Tờ trình phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết (Theo phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 8/9/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:          Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Điều 27, Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;
- Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 08/9/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập Đề cương và Dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án;
- Điều 7, 8, 9, 10, 11, Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/2/2012 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Quốc gia về Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;
- Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước.
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây