Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh

Thứ năm - 02/04/2015 20:47
(Thủ tục hành chính mới ban hành theo Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên)

- Số hồ sơ: T-DBI-174642-TT
 
- Trình tự thực hiện: Bước 1. Doanh nghiệp đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông.
Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì thụ lý và chuyển phòng chuyên môn xem xét, tham mưu giải quyết.
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và nêu rõ lý do để cơ quan, tổ chức hoàn thiện hồ sơ.
Bước 2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ; dự thảo Giấy phép; trình Giám đốc Sở ký sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính. Trường hợp không chấp thuận sửa đổi, bổ sung, phải có thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung.
Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao Giấy phép cho doanh nghiệp, tổ chức.
- Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông.
- Qua hệ thống Bưu điện.

 
- Thành phần hồ sơ: 
 
 
- Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính (Phụ lục IV - Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ).
- Tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính.
- Bản sao Giấy phép bưu chính đã được cấp lần gần nhất.
-  Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc.
- Thời hạn giải quyết: 10 (Mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  
Doanh nghiệp.
 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy phép.
- Lệ phí ( nếu có): - Phí thẩm định: 2.750.000 đồng/lần.
- Lệ phí: 100.000 đồng/lần.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai ( nếu có đề nghị đính kèm nay sau thủ tục): Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính (Mẫu tờ khai (nếu có) theo mẫu tại Phụ lục IV - Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011, của Chính phủ).
- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):   Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 17/6/2010;
- Điều 11, 14 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011, của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính;
- Thông tư số 15/2011/TT-BTTTT ngày 28/6/2011, về việc Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính;
- Quyết định số 215/2000/QĐ-BTC ngày 29/12/2000, của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động bưu chính, viễn thông;
- Thông tư số 185/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013, Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động và lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính.

Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây