03:28 ICT Thứ sáu, 28/02/2020
English

Thống kê số thuê bao điện thoại tỉnh Điện Biên quý II năm 2017

Thứ tư - 08/11/2017 16:07
                                                                 SỐ THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI
                                                              Kỳ báo cáo: Quý II năm 2017


  Mã số Trong đó: số thuê bao phát triển trong kỳ
Quý II/2017
Số thuê bao có đến cuối kỳ báo cáo
Quý II/2017
A B 1  
I ĐIỆN THOẠI      
  Chia theo loại thuê bao      
1 - Cố định   398 12,110
  Chia theo huyện/Thị xã/Thành phố      
  Thành phố Điện Biên Phủ 094 123 5,722
  Thị xã Mường Lay 095 100 2,145
  Huyện Mường Nhé 096 32 622
  Huyện Mường Chà 097 34 621
  Huyện Tủa Chùa 098 43 920
  Huyện Tuần Giáo 099 25 475
  Huyện Điện Biên 100 0 533
  Huyện Điện Biên Đông 101 28 420
  Huyện Mường Ảng 102 0 457
  Huyện Nậm Pồ 103 13 195
2 - Di động (Trả trước + Trả sau)   16,550 432,872
  Chia theo huyện/Thị xã/Thành phố      
  Thành phố Điện Biên Phủ 094 2,278 88,784
  Thị xã Mường Lay 095 788 76,587
  Huyện Mường Nhé 096 270 36,245
  Huyện Mường Chà 097 3,000 39,964
  Huyện Tủa Chùa 098 1,389 50,242
  Huyện Tuần Giáo 099 3,637 35,879
  Huyện Điện Biên 100 1,000 28,878
  Huyện Điện Biên Đông 101 2,730 25,478
  Huyện Mường Ảng 102 110 27,878
  Huyện Nậm Pồ 103 1,348 22,937

Tin đã đăng