04:17 ICT Thứ năm, 27/02/2020
English

Thống kê số thuê bao Internet tỉnh Điện Biên quý II năm 2017

Thứ tư - 08/11/2017 16:13

                                                                 SỐ THUÊ BAO INTERNET
                                               Kỳ báo cáo: Quý II năm 2017


Stt Huyện/Thị xã/Thành phố Mã số Tổng số Trong đó:
Thuê bao băng thông rộng Thuê bao internet trực tiếp Thuê bao internet gián tiếp
XDSL FTTH CATV
A B C 1 2 3 4 5 6
1 Tổng số thuê bao phát triển mới trong kỳ báo cáo 01 2,475 -780 3,255      
  Chia theo huyện/thị xã/thành phố              
  Thành phố Điện Biên Phủ 094 831 -484 1,315      
  Thị xã Mường Lay 095 849 -277 1,126      
  Huyện Mường Nhé 096 137 0 137      
  Huyện Mường Chà 097 155 0 155      
  Huyện Tủa Chùa 098 94 -20 114      
  Huyện Tuần Giáo 099 127 0 127      
  Huyện Điện Biên 100 0 0 0      
  Huyện Điện Biên Đông 101 123 -11 134      
  Huyện Mường Ảng 102 140 12 128      
  Huyện Nậm Pồ 103 19 0 19      
2 Tổng số thuê bao có đến cuối kỳ báo cáo 02 27,143 4,071 23,072      
  Chia theo huyện/thị xã/thành phố              
  Thành phố Điện Biên Phủ 094 10,265 1,024 9,241      
  Thị xã Mường Lay 095 7,428 850 6,578      
  Huyện Mường Nhé 096 830 180 650      
  Huyện Mường Chà 097 1,310 228 1,082      
  Huyện Tủa Chùa 098 2,002 455 1,547      
  Huyện Tuần Giáo 099 1,142 243 899      
  Huyện Điện Biên 100 1,088 163 925      
  Huyện Điện Biên Đông 101 793 195 598      
  Huyện Mường Ảng 102 1,231 381 850      
  Huyện Nậm Pồ 103 1,054 352 702      

Tin đã đăng