11:42 ICT Thứ hai, 13/07/2020
English

Thống kê số thuê bao Internet tỉnh Điện Biên quý II năm 2016

Thứ tư - 03/08/2016 08:33
SỐ THUÊ BAO INTERNET
Kỳ báo cáo: Quý II năm 2016
 
Stt Huyện/Thị xã/Thành phố Mã số Tổng số Trong đó:
Thuê bao băng thông rộng Thuê bao internet trực tiếp Thuê bao internet gián tiếp
XDSL FTTH CATV
A B C 1 2 3 4 5 6
1 Tổng số thuê bao phát triển mới trong kỳ báo cáo 01            
  Chia theo huyện/thị xã/thành phố              
  Thành phố Điện Biên Phủ 094 97 -259 356      
  Thị xã Mường Lay 095 31 -134 165      
  Huyện Mường Nhé 096 -6 -60 54      
  Huyện Mường Chà 097 101 -129 230      
  Huyện Tủa Chùa 098 51 -138 189      
  Huyện Tuần Giáo 099 109 -136 245      
  Huyện Điện Biên 100 162 -150 312      
  Huyện Điện Biên Đông 101 36 -120 156      
  Huyện Mường Ảng 102 22 -145 167      
  Huyện Nậm Pồ 103 5 -50 55      
2 Tổng số thuê bao có đến cuối kỳ báo cáo 02            
  Chia theo huyện/thị xã/thành phố              
  Thành phố Điện Biên Phủ 094 7,277 3,360 3,917      
  Thị xã Mường Lay 095 573 216 357      
  Huyện Mường Nhé 096 792 516 276      
  Huyện Mường Chà 097 771 223 548      
  Huyện Tủa Chùa 098 802 373 429      
  Huyện Tuần Giáo 099 1,432 665 767      
  Huyện Điện Biên 100 3,364 2,213 1,151      
  Huyện Điện Biên Đông 101 458 162 296      
  Huyện Mường Ảng 102 763 257 506      
  Huyện Nậm Pồ 103 585 392 193      
 

Tin đã đăng