04:43 ICT Thứ năm, 27/02/2020
English

Thống kê số đơn vị có Trang Thông tin điện tử riêng tỉnh Điện Biên quý III năm 2017

Thứ tư - 08/11/2017 16:30

                                            SỐ ĐƠN VỊ CÓ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ RIÊNG
                                                              Kỳ báo cáo:Quý III năm 2017


  Mã số Tổng số Chia ra
.com.vn .gov.vn .edu.vn .org.vn Tên miền.vn khác Tên miền khác (.com, .org, .net…) Ghi chú (Tổng số tên miền đã hoạt động)
A B 1 2 3 4 5 6   7
Tổng số   27   26 1        
Chia theo thành phần kinh tế                  
Kinh tế nhà nước 01                
Kinh tế tư nhân 02                
Kinh tế cá thể 03                
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 04