14:24 ICT Thứ hai, 23/09/2019
English

Số đơn vị có Trang thông tin điện tử riêng năm 2016

Thứ tư - 08/11/2017 14:57
SỐ ĐƠN VỊ CÓ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ RIÊN
Kỳ báo cáo:Năm 2016
  Mã số Tổng số Chia ra
.com.vn .gov.vn .edu.vn .org.vn Tên miền.vn khác Tên miền khác (.com, .org, .net…) Ghi chú (Tổng số tên miền đã hoạt động)
A B 1 2 3 4 5 6   7
Tổng số   24   23 1        
Chia theo thành phần kinh tế                  
Kinh tế nhà nước 01                
Kinh tế tư nhân 02                
Kinh tế cá thể 03                
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 04                

Tin đã đăng