06:16 ICT Thứ năm, 27/02/2020
English

Thống kê doanh thu Bưu chính, Chuyển phát và Viễn thông quý IV năm 2016

Thứ tư - 08/11/2017 14:18
 
DOANH THU BƯU CHÍNH, CHUYỂN PHÁT VÀ VIỄN THÔNG
Kỳ  báo cáo: Quý IV năm 2016
 
  Mã số Kỳ báo cáo
Quý IV năm 2016
Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo Dự tính kỳ tiếp theo
Quý I Năm 2017
A B 1 2 3
 Tổng số (01=02+03) 01 92,347 332,135 98,047
1. Dịch vụ bưu chính, chuyển phát 02 18,602 53,543 19,038
2. Dịch vụ viễn thông 03 73,745 278,592 79,097

Tin đã đăng