Tổng hợp tin tức, sự kiện nổi bật tỉnh Điện Biên từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 23 tháng 4 năm 2018

Chủ nhật - 22/04/2018 23:55

Tổng hợp tin tức, sự kiện nổi bật tỉnh Điện Biên từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 23 tháng 4 năm 2018

DIC-Trong tuần qua tỉnh Điện Biên đã diễn ra nhiều hoạt động quan trọng và nổi bật về các lĩnh vực như: Chính trị, Kinh tế, Văn hóa, Xã hội, Y tế, Giáo dục, An ninh và Pháp luật.
1. Chính trị - Kinh tế DIC (19/4): Nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng nói chung và Giải Búa liền vàng năm 2018 nói riêng Ngày 16/4/2018 Tỉnh ủy Điện Biên đã có văn bản chỉ đạo hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liền vàng) lần thứ III-năm 2018. Xem chi tiết http://dic.gov.vn/news/Bao-chi-Xuat-ban/Nang-cao-chat-luong-tuyen-truyen-ve-xay-dung-Dang-noi-chung-va-Giai-Bua-lien-vang-nam-2018-noi-rieng-3748/ tại đây. VPUB (18/4): Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh Sáng nay (18/4), Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh để nghe thảo luận báo cáo " việc thực hành chính sách, pháp luật đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng từ năm 2012-2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên"…. Xem chi tiếthttp://dienbien.gov.vn/portal/Pages/2018-4-18/VPUB--Doan-giam-sat-HDND-tinh-lam-viec-voi-UBND-tiwkxqn0.aspx tại đây ĐBP (20/4): Khẳng định vai trò cấp ủy trong phòng, chống tham nhũng Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, đòi hỏi quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh, PCTN… Xem chi tiết http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/chinh-tri/160721/khang-dinh-vai-tro-cap-uy-trong-phong-chong-tham-nhung tại đây. DIC (19/4): Ban hành Quy định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Điện Biên Ngày 12/4/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã ký Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Xem chi tiết http://dic.gov.vn/news/Thong-tin-doi-ngoai/Ban-hanh-Quy-dinh-ve-quan-ly-hoat-dong-thong-tin-doi-ngoai-tren-dia-ban-tinh-Dien-Bien-3751/ tại đây. VPUB (20/4): Tổng số nợ thuế các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thời điểm đến 31/3 khoảng 262 tỷ đồng Đó là số liệu được trình bày tại cuộc họp chiều nay (19/4), do Ban Chỉ đạo thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) tỉnh tổ chức để tổng kết đánh giá hoạt động của Ban chỉ đạo thu nộp NSNN năm 2017 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách nhà nước năm 2018…. Xem chi tiếthttp://dienbien.gov.vn/portal/Pages/2018-4-19/VPUB--Tong-so-no-thue-cac-doanh-nghiep-tren-dia-bafo1i5y.aspx tại đây VPUB (17/4): Tập trung chỉ đạo, tổ chức phòng chống bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa, châu chấu tre vụ Đông xuân 2017 - 2018 Để bảo vệ an toàn sản xuất vụ Đông xuân 2017 - 2018, vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc tập trung chỉ đạo tổ chức phòng chống bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa, châu chấu tre vụ Đông xuân 2017 - 2018. Xem chi tiết http://dienbien.gov.vn/portal/Pages/2018-4-17/VPUB--Tap-trung-chi-dao-to-chuc-phong-chong-benh-drrzeq9.aspx tại đây. Điện Biên TV (17/4): Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIII Ngày 17/4, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIII Xem chi tiếthttp://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/chinh-tri/201804/hoi-nghi-lan-thu-11-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-khoa-xiii-5577945/ tại đây Điện Biên TV (18/4): Điện Biên: Đảm bảo quy định thu tiền khai thác tài nguyên nước Triển khai Nghị định số 82/2017/NĐ-CP, quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh, Sở TN&MT Điện Biên đã chủ động chỉ đạo phòng chuyên môn tham mưu đề xuất triển khai thực hiện; phối hợp với các sở, ban, ngành tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có liên quan tiếp cận thông tin, tổ chức thực hiện. Xem chi tiếthttp://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/kinh-te/201804/dien-bien-dam-bao-quy-dinh-thu-tien-khai-thac-tai-nguyen-nuoc-5578150/ tại đây Điện Biên TV (18/4): Điện Biên: Tổng kim ngạch hoạt động thương mại biên mậu, trao đổi hàng hóa qua lối mở đạt 26.150 USD Theo báo cáo của Sở Công thương, trong tháng 3 tổng kim ngạch hoạt động thương mại biên mậu và trao đổi hàng hóa qua lối mở A Pa Chải - Long Phú đạt 26.150 USD. Xem chi tiếthttp://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/kinh-te/201804/dien-bien-tong-kim-ngach-hoat-dong-thuong-mai-bien-mau-trao-doi-hang-hoa-qua-loi-mo-dat-26150-usd-5578159/ tại đây ĐBP (18/4): Xây dựng nông thôn mới năm 2017: Toàn diện, thực chất Năm 2017, tỉnh ta tiếp tục đổi mới toàn diện từ cách thức tiếp cận đến thực tế triển khai, huy động được sự vào cuộc của hệ thống chính trị và sức dân trong xây dựng nông thôn mới (NTM).… Xem chi tiếthttp://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/kinh-te/160653/toan-dien-thuc-chat tại đây 2. Văn hóa - Xã hội Điện Biên TV (19/4): Điện Biên: HĐND tỉnh giám sát Chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công Thực hiện Chương trình giám sát Chuyên đề về chính sách, pháp luật đối với thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng từ năm 2012 – 2017, sáng ngày 18/04, Đoàn Giám sát do đồng chí Lò Văn Muôn – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh. Xem chi tiếthttp://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/xa-hoi/201804/dien-bien-hdnd-tinh-giam-sat-chuyen-de-viec-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-doi-voi-thuong-benh-binh-gia-dinh-liet-sy-va-nguoi-co-cong-5578147/ tại đây ĐBP (18/4): Mường Nhé: Phát hiện gần 25.500 mét vuông rừng hỗn giao, rừng sản xuất bị phá Thông tin từ Công an huyện Mường Nhé, từ tháng 2/2018 đến nay, trên địa bàn huyện Mường Nhé phát hiện 5 vụ phá rừng mới, tại các xã: Nậm Vì, Pá Mì, Leng Su Sìn; tổng diện tích rừng bị phá gần 25.500m2 (rừng hỗn giao và rừng sản xuất). Xem chi tiếthttp://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/160687/phat-hien-ga%CC%80n-25500-me%CC%81t-vuong-rung-hon-giao-rung-san-xuat-bi-pha tại đây Điện Biên TV (19/4): Điện Biên: Người "giữ lửa" cho nền Văn hóa dân tộc Lào Một người dân điển hình đang “giữ lửa” cho nền Văn hóa dân tộc Lào, nhiều năm qua đã góp phần tích cực gìn giữ vào nền văn hóa dân tộc truyền thống cho cộng đồng dân tộc Lào nói riêng và 19 anh em dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên nói chung. Xem chi tiếthttp://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/xa-hoi/201804/dien-bien-nguoi-giu-lua-cho-nen-van-hoa-dan-toc-lao-5578221/ tại đây ĐBP (22/4): UBND tỉnh: Yêu cầu khắc phục tình trạng xâm nhập khu vực hạn chế Cảng Hàng không Điện Biên Đưa vào sử dụng đã lâu, hàng rào an ninh xung quanh đường cất - hạ cánh của Sân bay Điện Biên Phủ đã xuống cấp, nhiều đoạn bị sập không đảm bảo an toàn, an ninh theo quy định… Xem chi tiếthttp://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/160750/yeu-cau-khac-phuc-tinh-trang-xam-nhap-khu-vuc-han-che-cang-hang-khong-dien-bien tại đây ĐCSVN (18/4): Khởi động Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Điện Biên giai đoạn 2017 - 2021 Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2017 - 2021 là một trong 14 dự án thuộc Chương trình quốc gia hợp tác giữa Việt Nam và UNICEF giai đoạn 2017 - 2021; trong đó, Điện Biên là một trong 3 tỉnh (Điện Biên, Gia Lai, Kon Tum) được thụ hưởng Dự án. Xem chi tiếthttp://cpv.org.vn/khoa-giao/khoi-dong-du-an-phat-trien-tre-tho-toan-dien-tinh-dien-bien-giai-doan-2017-2021-480735.html tại đây Điện Biên TV (17/4): Điện Biên cần tăng cường phòng chống mưa to, gió lốc Trong mấy ngày qua trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra mưa to kèm theo lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương…. Xem chi tiếthttp://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/xa-hoi/201804/dien-bien-can-tang-cuong-phong-chong-mua-to-gio-loc-5578025/ tại đây Điện Biên TV (21/4): Nhà máy xử lý rác thải Điện Biên đang thực hiện giai đoạn 1 Đầu quý I/2018, UBND tỉnh Điện Biên đã ký Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải Điện Biên… Xem chi tiếthttp://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/xa-hoi/201804/nha-may-xu-ly-rac-thai-dien-bien-dang-thuc-hien-giai-doan-1-5578563/ tại đây Điện Biên TV (18/4): Điện Biên người dân đổ xô cập nhật thông tin sim chính chủ Theo Nghị định số 49/2017/NĐ-CP của Chính phủ, hạn cuối cho chủ thuê bao hoàn thiện thông tin, ảnh chân dung là ngày 24/4… Xem chi tiếthttp://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/xa-hoi/201804/dien-bien-nguoi-dan-do-xo-cap-nhat-thong-tin-sim-chinh-chu-5578699/ tại đây 3. An ninh - Pháp luật Điện Biên TV (17/4): Hội nghị trực tuyến phổ biến nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 Sáng ngày 17/04, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 do đồng chí Võ Văn Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực chủ trì. Xem chi tiếthttp://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/phap-luat/201804/hoi-nghi-truc-tuyen-pho-bien-noi-dung-co-ban-cua-bo-luat-hinh-su-va-bo-luat-to-tung-hinh-su-nam-2015-5577997/ tại đây VPUB (19/4): 2 tập thể, cá nhân thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vinh dự đón nhận Huân chương Chiến công Hạng Ba Sáng 19/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BCH BĐBP) tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công Hạng Ba cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích trong đấu tranh 2 chuyên án 065Av; 028Lv về phối hợp với bạn Lào đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam…. Xem chi tiếthttp://dienbien.gov.vn/portal/Pages/2018-4-19/VPUB--2-tap-the-ca-nhan-thuoc-Bo-Chi-huy-Bo-doi-Bipwknqd.aspx tại đây ĐBP (18/4): Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang: Bắt 2 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy Hồi 12 giờ 45 phút, ngày 18/4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh) làm nhiệm vụ ở khu vực km số 8, quốc lộ 279, thuộc địa phận bản Ka Hâu, xã Na Ư (huyện Điện Biên) phát hiện 2 đối tượng người dân tộc Mông đi xe máy từ hướng biên giới về có hành vi, dấu hiệu nghi vấn về phạm tội ma túy… Xem chi tiếthttp://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/phap-luat/160682/bat-2-doi-tuong-van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy tại đây Điện Biên TV (22/4): Điện Biên: Xử lý 73 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng Tình trạng vi phạm pháp luật về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên vẫn đang tiếp diễn, đến trung tuần tháng 4 năm 2018, toàn tỉnh phát hiện 82 vụ trong đó xử lý được 73 vụ vi phạm. Xem chi tiếthttp://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/phap-luat/201804/dien-bien-xu-ly-73-vu-vi-pham-luat-bao-ve-va-phat-trien-rung-5578725/ tại đây Điện Biên TV (20/4): TAND tỉnh Điện Biên: Công bố Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán trung cấp, sơ cấp Chiều 20/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Thẩm phán trung cấp, sơ cấp cho 10 đồng chí. Xem chi tiếthttp://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/phap-luat/201804/tand-tinh-dien-bien-cong-bo-quyet-dinh-bo-nhiem-tham-phan-trung-cap-so-cap-5578480/ tại đây 4. Y tế - Giáo dục ĐBP (22/4): Chủ động phòng, chống bệnh dại trên chó, mèo Theo số liệu mới nhất của Sở NN & PTNT, 3 tháng đầu năm, Điện Biên có 1.082 người bị chó cắn phải điều trị dự phòng… Xem chi tiếthttp://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/160752/chu-dong-phong-chong-benh-dai-tren-cho-meo tại đây ĐBP (18/4): Điện Biên ghi nhận 7 ca mắc cúm A/H1N1 Dư luận những ngày qua rộ lên thông tin, trên địa bàn tỉnh xuất hiện dịch cúm A/H5N1 đã gây hoang mang cho nhiều người... Xem chi tiếthttp://baodienbienphu.info.vn/truyen-hinh/1301/dien-bien-ghi-nhan-7-ca-mac-cum-ah1n1 tại đây Điện Biên TV (20/4): Hủ tục lạc hậu dẫn tới những cái chết trẻ Những hủ tục lạc hậu như: không tin vào cơ sở khám chữa bệnh, dùng hình thức cúng bái, làm lý, chữa bệnh bằng mẹo... ở vùng cao, vùng sâu vùng xa của tỉnh Điện Biên, không chỉ gây ra những hệ quả đau lòng đối với cuộc sống của người dân, mà còn là nguyên nhân chính dẫn tới những cái chết cho trẻ em trên địa bàn. Xem chi tiếthttp://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/y-te-suc-khoe/201804/hu-tuc-lac-hau-dan-toi-nhung-cai-chet-tre-5578457/ tại đây VPUB (17/4): 12 trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở được công nhận đạt chuẩn Quốc gia Vừa qua, đã có 12 trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc 4 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh được công nhận đạt chuẩn Quốc gia. Xem chi tiếthttp://dienbien.gov.vn/portal/Pages/2018-4-17/VPUB--12-truong-Mam-non-Tieu-hoc-Trung-hoc-co-so-d3zw0nf.aspx tại đây

Tác giả: Trần Tuấn (Tổng hợp)

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây