Tổng hợp tin tức, sự kiện nổi bật tỉnh Điện Biên từ ngày 09 đến ngày 15 tháng 03 năm 2020

Chủ nhật - 15/03/2020 23:46

Tổng hợp tin tức, sự kiện nổi bật tỉnh Điện Biên từ ngày 09 đến ngày 15 tháng 03 năm 2020

DIC - Trong tuần qua tỉnh Điện Biên đã diễn ra nhiều hoạt động quan trọng và nổi bật về các lĩnh vực như: Chính trị, Kinh tế, Văn hóa, Xã hội, Y tế, Giáo dục, An ninh và Pháp luật.
1. Chính trị - Kinh tế VPUB (9/03/2020): Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác phi chính phủ nước ngoài http://dienbien.gov.vn/portal/Pages/2020-3-10/VPUB--Hoi-nghi-giao-ban-truc-tuyen-toan-quoc-ve-co8eu6mz.aspx Xem chi tiết >>> Chiều 9/3, Ủy ban công tác về các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác PCPNN. Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị, tại điểm cầu Điện Biên có đồng chí Lê Thành Đô - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành. VPUB (11/03/2020): Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã tại Điện Biên theo Nghị quyết số 37 http://dienbien.gov.vn/portal/Pages/2020-3-11/VPUB--Sap-xep-cac-don-vi-hanh-chinh-cap-huyen-va-cwijsr8.aspx Xem chi tiết >>> Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Để tổ chức triển khai đồng bộ việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại Điện Biên, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã lãnh đạo UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2054/KH-UBND ngày 31/7/2018 về hành động thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 16/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tiến hành rà soát phân loại đơn vị hành chính. VPUB (12/03/2020): Tổ chức Vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên http://dienbien.gov.vn/portal/Pages/2020-3-12/VPUB--To-chuc-Vong-so-khao-Cuoc-thi-Dai-su-Van-hoa0nkm2q.aspx Xem chi tiết >>> Từ ngàỵ 27/4/2020, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch và Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp triển khai tổ chức Vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. VPUB (12/03/2020): Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 http://dienbien.gov.vn/portal/Pages/2020-3-12/VPUB--Hoi-nghi-truc-tuyen-toan-tinh-trien-khai-conu1veyg.aspx Xem chi tiết >>> Sáng 12/3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19. Đồng chí Lê Văn Quý - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh. VPUB (13/03/2020): Hội nghị thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 http://dienbien.gov.vn/portal/Pages/2020-3-13/VPUB--Hoi-nghi-thuc-day-san-xuat-nong-nghiep-trong06cr7x.aspx Xem chi tiết >>> Chiều 12/3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19. Đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Điện Biên, có đồng chí Lê Văn Quý - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành. VPUB (13/03/2020): Điện Biên: Học sinh mầm non, tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học đến hết 22/3 http://dienbien.gov.vn/portal/Pages/2020-3-13/VPUB--Dien-Bien-Hoc-sinh-mam-non-tieu-hoc-THCS-tieybgkge.aspx Xem chi tiết >>> Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, ngày 13/3/2020, UBND tỉnh đã ra văn bản số 661/UBND-KGVX về việc tiếp tục điều chỉnh thời gian dạy và học trở lại sau thời gian nghỉ học phòng chống dịch bệnh Covid-19. VPUB (13/03/2020): Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 (lần 2) http://dienbien.gov.vn/portal/Pages/2020-3-13/VPUB--Bo-Giao-duc-va-Dao-tao-dieu-chinh-khung-ke-h243e0n.aspx Xem chi tiết >>> Ngày 13/3/2020, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 (lần 2). VPUB (13/03/2020): Hội nghị trực tuyến sơ kết vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia http://dienbien.gov.vn/portal/Pages/2020-3-14/VPUB--Hoi-nghi-truc-tuyen-so-ket-van-hanh-Cong-Dicdradi2.aspx Xem chi tiết >>> Chiều 13/3, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến Công bố dịch vụ công tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG), Sơ kết 3 tháng vận hành Cổng DVCQG và ra mắt Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Điện Biên, đồng chí Lê Văn Quý - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. ĐTV (9/03/2020): Thủ tướng chỉ thị cấp bách tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch Covid-19 http://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/chinh-tri/202003/thu-tuong-chi-thi-cap-bach-thao-go-kho-khan-san-xuat-kinh-doanh-bao-dam-an-sinh-xa-hoi-ung-pho-dich-covid-19-5672621/ Xem chi tiết >>> Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. ĐTV (11/03/2020): Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên: "Bảo đảm tổ chức kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính theo nguyên tắc minh bạch, dân chủ, công bằng" http://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/chinh-tri/202003/giam-doc-so-noi-vu-tinh-dien-bien-bao-dam-to-chuc-ky-thi-nang-ngach-chuyen-vien-chinh-theo-nguyen-tac-minh-bach-dan-chu-cong-bang-5672824/ Xem chi tiết >>> “Ban giám sát kỳ thi, các thí sinh dự thi cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thực hiện đúng quy chế, bảo đảm tổ chức kỳ thi theo nguyên tắc cạnh tranh công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng” đây là phát biểu chỉ đạo của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên tại buổi khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính sáng 11/3. BĐBP (9/03/2020): Chuẩn bị chu đáo nhân sự đại hội đảng bộ các cấp http://www.baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/chinh-tri/176380/chuan-bi-chu-dao-nhan-su-dai-hoi-dang-bo-cac-cap Xem chi tiết >>> Thực hiện Chỉ thị 35 - CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 79 - KH/TU, ngày 14/8/2019 của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, các tổ chức cơ sở đảng và đảng bộ trực thuộc tỉnh đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó công tác nhân sự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đặc biệt quan tâm, xác định là khâu then chốt, yếu tố quyết định thắng lợi trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. BĐBP (13/03/2020): Tập trung rà soát cắt giảm thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp http://www.baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/chinh-tri/176529/tap-trung-ra-soat-cat-giam-thu-tuc-hanh-chinh-cho-nguoi-dan-va-doanh-nghiep Xem chi tiết >>> Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Công bố dịch vụ công tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG), sơ kết 3 tháng vận hành Cổng DVCQG và ra mắt hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, được tổ chức chiều nay (13/3). Đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Điện Biên. BĐBP (15/03/2020): Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn kiểm tra một số công trình văn hóa http://www.baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/chinh-tri/176533/bi-thu-tinh-uy-tran-van-son-kiem-tra-mot-so-cong-trinh-van-hoa Xem chi tiết >>> Ngày 15/3, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi kiểm tra một số công trình, dự án thuộc lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh. Cùng đi với đoàn có các đồng chí: Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh… BĐBP (9/03/2020): Khẩn trương thực hiện các phương án bố trí tái định cư Dự án Nâng cấp Cảng Hàng không Ðiện Biên http://www.baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/kinh-te/176378/khan-truong-thuc-hien-cac-phuong-an-bo-tri-tai-dinh-cu-du-an-nang-cap-cang-hang-khong-%C3%B0ien-bien Xem chi tiết >>> Theo quy hoạch, Dự án Nâng cấp Cảng Hàng không Ðiện Biên giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 có diện tích 201,39ha; diện tích phải thu hồi thực hiện đầu tư dự án hơn 169ha thuộc phạm vi quy hoạch. Hiện nay, tỉnh đang khẩn trương tiến hành xây dựng các phương án đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB), bố trí tái định cư (TÐC), chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc triển khai thực hiện đầu tư Dự án Nâng cấp Cảng Hàng không Ðiện Biên. 2. Văn hóa - Xã hội BĐBP (12/03/2020): Gìn giữ nét đẹp văn hóa dân tộc Lào từ lễ Kin khẩu hó http://www.baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/van-hoa/176456/gin-giu-net-dep-van-hoa-dan-toc-lao-tu-le-kin-khau-ho Xem chi tiết >>> Lễ mừng cơm mới - Kin khẩu hó của dân tộc Lào là một nghi lễ nông nghiệp quan trọng trong đời sống kinh tế cũng như văn hóa tinh thần của người Lào tỉnh ta. Tại bản Mường Luân, xã Mường Luân (huyện Ðiện Biên Ðông), nghi lễ này vẫn được duy trì. Dự kiến trong năm nay, Kin khẩu hó sẽ được ngành Văn hóa tổ chức phục dựng bảo tồn tại bản Mường Luân, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc Lào. BĐBP(9/03/2020): BHXH tỉnh đảm bảo quyền lợi cho người dân sau sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố http://www.baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/176383/bhxh-tinh-dam-bao-quyen-loi-cho-nguoi-dan-sau-sap-nhap-thon-ban-to-dan-pho Xem chi tiết >>> Qua rà soát của cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, sau khi sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố, tỉnh Ðiện Biên có gần 150.000 thẻ BHYT phải thay đổi thông tin, chuyển đổi địa chỉ, mã quyền lợi, cấp lại. Ðể tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, thời gian qua, BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương tích cực hướng dẫn, giúp đỡ người dân thực hiện các thủ tục hành chính thay đổi thông tin sau sáp nhập nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân trong công tác chăm sóc sức khỏe. BĐBP (14/03/2020): Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mua tài liệu về PCCC http://www.baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/176531/canh-giac-voi-thu-doan-lua-dao-mua-tai-lieu-ve-pccc Xem chi tiết >>> Thời gian gần đây, trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ xuất hiện một số đối tượng giả danh là cán bộ thuộc lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), có hành vi sử dụng điện thoại di động gọi điện đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh thông báo về việc chuẩn bị có đoàn kiểm tra hoặc chuẩn bị mở lớp tập huấn về nghiệp vụ PCCC&CNCH. Những đối tượng này yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải mua tài liệu tập huấn của của chúng, nếu không mua sẽ bị phạt. Sau khi thỏa thuận, khách hàng đồng ý mua tài liệu, các đối tượng sẽ chuyển tài liệu cho người mua qua đường bưu điện và thanh toán tiền cho nhân viên giao hàng. 3. An ninh - Pháp luật BĐBP (11/03/2020): Phá Chuyên án 220-T, bắt 1 đối tượng, thu giữ 4 bánh hêrôin http://www.baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/phap-luat/176440/pha-chuyen-an-220-t-bat-1-doi-tuong-thu-giu-4-banh-heroin Xem chi tiết >>> Công an huyện Điện Biên phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) vừa triệt phá thành công Chuyên án 220-T, bắt 1 đối tượng, thu giữ 4 bánh hêrôin. BĐBP (12/03/2020): Điện Biên: Xử lý 2 trường hợp lập nhóm facebook “báo chốt” Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ http://www.baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/phap-luat/176481/dien-bien-xu-ly-2-truong-hop-lap-nhom-facebook-%E2%80%9Cbao-chot%E2%80%9D-canh-sat-giao-thong-lam-nhiem-vu Xem chi tiết >>> Trong tuần qua, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Điện Biên đã mời T.N.T (sinh năm 1991, thường trú tại phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) và Q.V.A (sinh năm 2000, thường trú tại xã Mường Lạn, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) là người tạo lập và quản trị Nhóm Facebook "Hội Kin Lẩu Bớ Mí Bị Phù” và "Thông chốt Điện Biên" để làm rõ một số sai phạm trên mạng xã hội. BĐBP (13/03/2020): Công an huyện Điện Biên: Khởi tố đối tượng dâm ô trẻ em http://www.baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/phap-luat/176530/khoi-to-doi-tuong-dam-o-tre-em Xem chi tiết >>> Ngày 12/3, Công an huyện Điện Biên đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1989, đăng ký thường trú tại thôn Tam Đô, xã Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi “Dâm ô với người dưới 16 tuổi”. congly.vn(11/03/2020): Tăng hình phạt đối với cựu cán bộ Công an đánh bạc http://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/tang-hinh-phat-doi-voi-cuu-can-bo-cong-an-danh-bac-335136.html Xem chi tiết >>> Mới đây, TAND tỉnh Điện Biên đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của 10 bị cáo trong vụ án đánh bạc xảy ra tại địa phương này. 4. Y tế - Giáo dục ĐTV (12/03/2020): Covid-19: Trên 99% trong số gần 1300 người dân ở Điện Biên đã hoàn thành thời gian cách ly http://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/y-te-suc-khoe/202003/covid-19-tren-99-trong-so-gan-1300-nguoi-dan-o-dien-bien-da-hoan-thanh-thoi-gian-cach-ly-5673046/ Xem chi tiết >>> Tổng số người được theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà, nơi cơ trú tại tỉnh Điện Biên là 1.293 trường hợp tiếp xúc với người đi về từ vùng có dịch và các trường hợp đi từ nước ngoài về. BĐBP (9/03/2020): Phòng, chống bệnh lao còn gặp nhiều khó khăn http://www.baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/y-te/176384/phong-chong-benh-lao-con-gap-nhieu-kho-khan Xem chi tiết >>> Lao là một trong những căn bệnh nguy hiểm, có nguy cơ cao về sự lây lan trong cộng đồng và nhiều khả năng dẫn đến tử vong. Những năm qua, công tác phòng, chống căn bệnh nguy hiểm này được ngành Y tế tiếp tục duy trì và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy vậy, công tác phòng, chống bệnh lao trên địa bàn tỉnh hiện nay vẫn gặp nhiều khó khăn. BĐBP (11/03/2020): 20 thí sinh tham dự vòng chung kết cấp tỉnh Cuộc thi Tự hào Việt Nam http://www.baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/giao-duc/176443/20-thi-sinh-tham-du-vong-chung-ket-cap-tinh-cuoc-thi-tu-hao-viet-nam Xem chi tiết >>> Sau 8 tuần tổ chức các vòng thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020, Ban Tổ chức cuộc thi tỉnh Điện Biên đã lựa chọn 20 thí sinh có số điểm cao nhất tham dự vòng chung kết cấp tỉnh, diễn ra vào ngày 14/3. ĐTV (13/03/2020): Điện Biên tiếp tục cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS nghỉ đến hết 22/3 http://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/giao-duc/202003/dien-bien-tiep-tuc-cho-hoc-sinh-mam-non-tieu-hoc-thcs-nghi-den-het-223-5673181/ Xem chi tiết >>> Để phòng dịch Covid -19, tỉnh Điện Biên tiếp tục cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS nghỉ đến hết 22/3/2020. ĐTV (14/03/2020): Covid-19: Hơn 20.000 học sinh Tp. Điện Biên Phủ được giám sát, quản lý chặt chẽ khi nghỉ học http://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/giao-duc/202003/covid-19-hon-20000-hoc-sinh-tp-dien-bien-phu-duoc-giam-sat-quan-ly-chat-che-khi-nghi-hoc-5673327/ Xem chi tiết >>> “Hơn 50 trường học trên địa bàn đều phân công các giáo viên chủ nhiệm làm đầu mối thông tin về dịch bệnh, nắm bắt tình hình sức khỏe của học sinh, tư vấn các biện pháp phòng, ngừa dịch bệnh cho phụ huynh và học sinh” - bà Lê Thị Hồng, Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Điện Biên Phủ cho biết.

Tác giả: Quang Ming (TH)

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây