Điện Biên: Triển khai Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc thiểu số"

Thứ tư - 02/06/2021 21:24
DIC - UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Với mục tiêu, thông qua các chương trình văn hóa, nghệ thuật để tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tăng cường các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, ổn định cuộc sống cho nhân dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giữ gìn, bảo tồn phát triển văn hóa truyền thống đặc sắc của các đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới. Đề án được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 2021 – 2025, thực hiện và tổ chức hiệu quả các hoạt động chương trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc thiểu số; trong đó, ưu tiên các dân tộc thiểu số có dân số dưới 10.000 người, dân tộc còn gặp nhiều khó khăn và có khó khăn đặc thù. Tổ chức các chuyến đi thực tế, các trại sáng tác cho văn nghệ sĩ tìm hiểu viết về đề tài dân tộc thiểu số. Phấn đấu mức hưởng thụ chiếu bóng của nhân dân đạt 0,6 lượt/người/năm. Tổ chức trên 5.000 buổi chiếu phục vụ nhân dân vùng cao và 250 buổi chiếu phục vụ nhiệm vụ chính trị. Đến năm 2025, hệ thống thư viện phục vụ đạt 1,5 bản sách/người/năm. Hằng năm, tổ chức từ 10 - 15 cuộc trưng bày, báo, tài liệu; tổ chức từ 3 - 5 cuộc trưng bày, triển lãm ảnh, tài liệu, danh lam thắng cảnh trong và ngoài tỉnh. Thực hiện 365 chương trình phát thanh, 04 chương trình văn nghệ/tuần trên sóng truyền hình của tỉnh và sản xuất 10 chương trình văn nghệ bằng tiếng dân tộc… Giai đoạn 2025 – 2030, tỉnh tập trung nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức, nội dung các chương trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ đồng bào các dân tộc. Tiếp tục nâng cao mức hưởng thụ văn hóa và phát huy vai trò làm chủ trong xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Nhân rộng các mô hình câu lạc bộ, đội văn hóa, nghệ thuật ở thôn, bản. Ứng dụng công nghệ số xây dựng các sản phẩm phim, ảnh, sách, báo về văn hóa nghệ thuật để phục vụ đồng bào. Cùng với đó, việc tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phải đa dạng, phong phú, phù hợp và có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, có sự thống nhất, đồng bộ trong công tác triển khai thực hiện; đồng thời, gắn việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ với các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Để đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các nhiệm vụ hoạt động nghệ thuật biểu diễn; ngày hội, giao lưu liên hoan, hội diễn văn hóa nghệ thuật; hoạt động chiếu phim, phát thanh truyền hình phục vụ cơ sở; các cuộc thi, sáng tác về đề tài dân tộc thiếu số; hoạt động thư viện và phát triển văn hoá đọc; hoạt động triển lãm, trưng bày; tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống, phát triển du lịch…phải được thường xuyên có kế hoạch tổ chức. Tại kế hoạch, Sở Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các nội dung về quá trình thực hiện kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tuyên truyền về các chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, biên giới trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Châu Loan

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây