17:52 ICT Thứ sáu, 23/08/2019
English

CV 1772 BTTTT-QLDN - Hướng dẫn lập Kế hoạch, dự toán Kinh phí và thực hiện hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích năm 2016

Thứ ba - 21/06/2016 09:53
CV 1772 BTTTT-QLDN - Hướng dẫn lập Kế hoạch, dự toán Kinh phí và thực hiện hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích năm 2016 có thể tải về tại đây.