22:37 ICT Thứ sáu, 25/09/2020
English

Hướng dẫn tuyên truyền 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Thứ ba - 14/04/2020 09:51
Hướng dẫn tuyên truyền 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1780 - 22/4/2020) Ban tuyên giáo Tinh ủy ban hành hướng dẫn. Xem chi tiết Hướng dẫn số 94/HD-BTGTU tại đây.