12:42 ICT Thứ ba, 03/08/2021
English

UBND tỉnh Điện Biên: Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng của Sở TT&TT

Thứ sáu - 12/07/2019 18:15
DIC - Ngày 11/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 674/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên và có hiệu lực ngay từ ngày ký.
Theo đó, phê duyệt kèm theo Quyết định gồm 26 quy trình nội bộ trong đó 23 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc Sở và 03 quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Trình tự các bước thực hiện của một quy trình giải quyết TTHC tại Sở Thông tin và Truyền thông gồm 07 bước cơ bản; trong đó có 01 quy trình cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (xuất bản phẩm có dấu hiệu vi phạm) phải thực hiện theo 10 bước. Các quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện thực hiện theo 06 bước.

Qua các bước thực hiện quy trình đã làm rõ, công khai việc thực hiện giải quyết TTHC tại Sở cũng như UBND cấp huyện trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; góp phần cho cải cách hành chính ngày một thuận lợi, hướng tới một nền hành chính hiện đại, công khai hóa. Xem chi tiết Quyết định tại đây.

Tin: Châu Loan

Tin đã đăng