21:35 ICT Thứ hai, 28/09/2020
English

Triển khai nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Thứ năm - 06/07/2017 09:02
Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1788/KH-UBND về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh.

 (Ảnh minh họa)

Theo đó, kế hoạch về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh, sẽ được chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1, từ năm 2017 – 2018 sẽ tập trung khảo sát thủ tục hành chính được tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích của các Sở, ngành tỉnh; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các cấp. Hoàn thành việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bưu điện tỉnh với các Sở, ngành tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các cấp. Tỷ lệ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan đơn vị, địa phương: Phấn đấu tối thiểu 70% đối với các Sở, ngành tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; 50% đối với UBND cấp huyện; 40% đối với UBND cấp xã.

Giai đoạn 2, từ năm 2019 – 2020: Tỷ lệ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan đơn vị, địa phương: Phấn đấu tối thiểu 85% đối với các Sở, ngành tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; 70% đối với UBND cấp huyện; 60% đối với UBND cấp xã.

Việc triển khai kế hoạch nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả, cải thiện cách thức thực hiện, đổi mới phương thức phục vụ, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện thủ tục hành chính thông qua hệ thống bưu chính của tỉnh; kịp thời việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính. Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích phải đảm bảo chất lượng dịch vụ: An toàn, ổn định, tin cậy, chính xác, thường xuyên, kịp thời và chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chất lượng dịch vụ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền./.

Xem chi tiết kế hoạch tại đây


Thanh Tâm

Nguồn tin: dienbien.gov.vn

Tin đã đăng