17:15 ICT Thứ bảy, 06/03/2021
English

Phát huy tinh thần bất khuất của ngày Quốc khánh 2/9

Thứ sáu - 01/09/2017 16:30
Cách đây 72 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước cuộc mít tinh của gần một triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 2/9 mãi mãi đi vào lịch sử, là ngày độc lập đầu tiên của dân tộc Việt Nam sau ngót một thế kỷ đô hộ của thực dân Pháp, ghi nhận chiến công của nhân dân Việt Nam, trở thành một dân tộc tiên phong trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thuộc địa trên thế giới. Cũng từ đó ngày 2/9 trở thành ngày Quốc khánh của Việt Nam.

72 năm qua thực hiện lời thề bất hủ trong Tuyên ngôn Độc lập “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng  và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã lập nên những thắng lợi to lớn trong cách mạng giải phóng dân tộc mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 và đại thắng mùa xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc đưa cả nước đi lên Chủ nghĩa Xã hội. Đặc biệt sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử; sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên rất nhiều từ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng... đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt; vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao. Điều đó khẳng định sự trưởng thành to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Trong suốt chặng đường đó Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc Điện Biên đã sát cánh cùng đồng bào cả nước nêu cao tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống đoàn kết, tích cực tham gia chiến đấu và lao động, sản xuất bằng tất cả tinh thần, sức lực, trí tuệ và của cải,  góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên những thắng lợi trong cách mạng dân tộc, dân chủ cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 72 năm qua. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cải thiện tích cực; các chương trình an sinh xã hội được quan tâm, văn hóa, giáo dục có nhiều tiến bộ; bộ mặt nông thôn, đô thị có nhiều đổi thay, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; khối đoàn kết các dân tộc được tăng cường; quốc phòng - an ninh đảm bảo; quan hệ đối ngoại mở rộng.

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 những năm tới Đảng bộ tỉnh Điện Biên tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đoàn kết các dân tộc; xây dựng, tổ chức sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, liêm chính, quyết liệt hành động, lấy nhân dân và doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; tăng cường đối thoại với doanh nghiệp và người dân; hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; quyết liệt hơn trong tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp... xây dựng Điện Biên trở thành tỉnh phát triển trung bình trong vùng trung du, miền núi phía Bắc. Góp phần viết tiếp những dấu ấn trong trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam.

Nguồn tin: baodienbienphu.info.vn

Tin đã đăng