07:18 ICT Thứ bảy, 24/07/2021
English

Điện Biên phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bẩu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ năm - 04/03/2021 14:27
DIC - Ngày 26/02/2021 vừa qua, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số 508/KH-UBND phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bẩu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Đại biểu điểm cầu Điện Biên tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội (QH) khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Hà Thanh.
                                                                  
Theo đó, đối tượng thi đua là các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia cụm khối thi đua của tỉnh, các đơn vị sự nghiệp, xã, phường, thị trấn, tổ dân phố, bản, các doanh nghiệp, hợp tác xã; cán bộ, công chức, viên chức, chiễn sĩ lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Nội dung thi đua là thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử; thực hiện kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra. Thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19 đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu kép là đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2021, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh trong năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2026...

 Thời gian phát động đợt thi đua: Từ ngày 20/01/2021 đến ngày bầu cử xong và hoàn tất các thủ tục báo cáo.

Giao Sở Nội vụ cơ quan thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan, đơn vị địa phương tổ chức triển khai thực hiện đợt thi đua; đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh hướng dẫn khen thưởng, thẩm định thành tích và đề nghị cấp Nhà nước và UBND tỉnh khen thưởng đảm bảo theo quy định.
 

Tin, ảnh: Trần Hà

Tin đã đăng