22:23 ICT Thứ hai, 28/09/2020
English

Điện Biên: Triển khai, xây dựng và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực

Thứ ba - 22/08/2017 08:30
DIC-Ngày 16/8/2017, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch số 2301/KH-UBND về Triển khai, xây dựng và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh.


UBND Phường Tân Thanh niêm yết công khai danh mục chứng thực,

công chứng và mức thu lệ phí
  
Cơ sở dữ liệu về công chứng, chứng thực bao gồm các thông tin về nguồn gốc tài sản, tình trạng giao dịch của các tài sản và thông tin về biện pháp ngăn chặn được áp dụng đối với tài sản có liên quan đến hợp đồng, giao dich đã được công chứng, chứng thực.

Trên cơ sở đó Kế hoạch xác định các nội dung cần phải thực hiện: Xây dựng Cơ sở dữ liệu về công chứng, chứng thực; tổ chức tập huấn và triển khai sử dụng, khai thác cơ sở  dữ liệu về công chứng, chứng thực; ban hành quy chế sử dụng khai thác Cơ sở dữ liệu về công chứng, chứng thực; xây dựng cơ sở vật chất.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở dữ liệu về công chứng, chứng thực, phối hợp vận hành , duy trì cơ sở dữ liệu về công chứng, chứng thực.

Đồng thời, phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về công chứng và chứng thực, hợp đồng giao dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tin, ảnh Song Vũ

Tin đã đăng