13:24 ICT Thứ năm, 04/03/2021
English

Điện Biên: Tăng cường thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Thứ ba - 29/08/2017 09:14
DIC - Ngày 23/8/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 2383/UBND-NC về việc phân công đầu mối và tăng cường trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) liên quan đến các tiêu chí xác định chỉ số CCHC hàng năm của tỉnh.


Công chức Sở TT&TT tiếp nhận, xử lý đơn xin cấp phép tài liệu không kinh doanh
phục vụ công tác tuyên truyền
Trên cơ sở các lĩnh vực chuyên môn do ngành phụ trách, UBND tỉnh phân công các cơ quan đầu mối phụ trách từng tiêu chí thành  phần chấm điểm chỉ số CCHC. Trên cơ sở các tiêu chí và yêu cầu về kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC, cơ quan đầu mối xây dựng và tham mưu cho UBND tỉnh kế hoạch xác định mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, lộ trình và các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC nhằm đạt kêt quả cao từng tiêu chí, tiêu chí thành phần; nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh đối với các lĩnh vực. Kiến nghị xử lý các đơn vị, địa phương vì lý do chủ quan không hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu gây ảnh hưởng đến kết quả CCHC chung toàn tỉnh (không xét thi đua khen thưởng đối với tập thể, cá nhân người đứng đầu, cấp phó, cán bộ công chức có liên quan của đơn vị, địa phương ).
 
Đồng thời, các ngành phải thường xuyên tham mưu, thu thập tổng hợp hoàn thiện các tài liệu kiểm chứng theo yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Nội vụ đảm bảo thời gian, chất lượng; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện và báo cáo  thống kê đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần; Bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ CCHC của cơ quan, đơn vị. Lồng ghép các nhiệm vụ CCHC với các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án của đơn vị, địa phương đảm bảo công tác CCHC đạt kết quả cao.

Tin, ảnh: Kiều Trang

Tin đã đăng