19:19 ICT Thứ năm, 04/03/2021
English

Điện Biên: Nhiều chuyển biến tích cực sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Thứ sáu - 19/01/2018 18:43
DIC - Với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan triển khai thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh; Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Điện Biên đã chủ động trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo cũng như tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 32-CT/TU của Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020" đến mọi tầng lớp nhân dân các dân tộc. Sau 5 năm thực hiện, nhiều mục tiêu về BHXH, BHYT đã đạt được những kết quả rõ nét và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, 130 xã, phường, thị trấn (trong đó có 101/116 xã đặc biệt khó khăn, 4 huyện và 29 xã biên giới), có 1.813 thôn, bản, tổ dân phố (trong đó 107 thôn, bản giáp biên giới, có 1.146/1.813 thôn, bản đặc biệt khó khăn (Theo quyết định số 582 ngày 28-04-2017 của Thủ tướng Chính phủ). Dân số khoảng 55 vạn người, 19 dân tộc anh em cùng sinh sống; là tỉnh có gần 80% dân số dựa vào sản xuất nông nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 44,49% cao so với cả nước.

Có thể thấy, Điện Biên còn rất nhiều khó khăn trong công tác triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội về Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Song vượt lên những khó khăn ấy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân các dân tộc Điện Biên, cùng với sự nỗ lực của CBVC&LĐ ngành BHXH tỉnh Điện Biên, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.
 

Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Điện Biên (Điện Biên)

Với nhận thức đúng đắn về BHXH và BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, hai trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và đảm bảo công bằng, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Do vậy, chủ trương phát huy vai trò của BHXH, BHYT và tiến tới BHYT toàn dân được thể hiện nhất quán trong các Nghị quyết của Đảng và từng bước được thể chế hoá, tập trung chỉ đạo thực hiện của các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Theo đó, bằng những nội dung và các giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 32-CT/TU đã đề ra. Sau khi có Nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai tới cán bộ lãnh đạo chủ chốt và quản lý các cấp. Đến nay, 14/14 Đảng bộ trực thuộc tỉnh, 648 Tổ chức cơ sở đảng và 2.613 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 35.739 đảng viên được triển khai học tập.

Bằng nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả và cụ thể để Ngành BHXH Điện Biên đã đạt được mục tiêu mà Chỉ thị số 32-CT/TU đã đề ra. Với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, Ngành BHXH tỉnh Điện Biên đã làm tốt công tác tuyên truyền, chủ động phối hợp với 17 sở, ngành, đoàn thể để ký kết 18 Chương trình phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT, BHTN. Từ năm 2013 đến nay, BHXH tỉnh đã đăng tải gần 1.370 tin, bài, văn bản với số lượt truy cập trên 150.000 người. Ngoài ra, còn tư vấn trực tiếp tại các cơ quan BHXH, qua điện điện thoại, BHXH tỉnh đã mở thêm chuyên mục Hỏi - Đáp trên Website của Bảo hiểm xã hội tỉnh nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của bạn đọc, người lao động và đơn vị sử dụng lao động tìm hiểu về chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN.

Trong 5 năm qua, nhờ sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, cấp và sự đồng tình, hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT đã đạt được những kết quả quan trọng. Tỷ lệ người tham gia BHYT tăng nhanh. Kết quả thực hiện công tác an sinh xã hội được thể hiện rõ nét. Đến hết 2017 giải quyết chế độ chính sách cho khoảng 3.7 người (tăng 76,1% so với năm 2013). Số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 560.400 người, tổng số thu là 926.494 triệu đồng tăng 49.882 người, số thu tăng 227.687 triệu đồng (tăng 32,6% so với năm 2013).

Tính đến ngày 31-8-2017, tổng số sổ BHXH tỉnh đang quản lý là 40.541 sổ (tăng 14,5% so với năm 2012 năm ban hành Nghị quyết 21-NQ/TW), chiếm 99,96% so với tổng số lao động đang tham gia BHXH, BHYT. Tổng số Thẻ BHYT còn giá trị sử dụng 559.054 thẻ (tăng 10,56% so với năm 2012). Đến 31-10-2017, số trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Điện Biên được cấp thẻ BHYT đạt 100%; học sinh, sinh viên đạt 100%, phối hợp với 20 cơ sở khám chũa bệnh trong tỉnh tổ chức thẩm định định chi phí khám chữa bệnh BHYT, giải quyết kịp thời cho 793.607 lượt người, với tổng ố tiền là 385.881 triệu đồng. Thực hiện chi trả BHXH 539.581 triệu đồng, ước đên hết năm 2017 là 698.145 triệu đồng, tăng 221.833 triệu đồng (46,6%) so với năm 2013.

Ngoài ra, từ năm 2013 đến nay, đã thực hiện 335 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 665 đơn vị về tình hình trích nộp BHXH, BHYT, công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Đồng thời, thu hồi 3.518 triệu đồng về nguồn quỹ Khám chữa bệnh BHYT, từ chối thanh toán trong quá trình giám định tại các cơ sở Khám chữa bệnh trong toàn tỉnh là 12.359 triệu đồng. 

 Ông Trần Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Điện Biên cho biết: Những quan điểm đúng đắn của Đảng về an sinh xã hội được khẳng định; lộ trình, bước đi của chiến lược BHXH, BHYT đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống cho người dân, góp phần tăng thêm niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng, thuyết phục được các tầng lớp nhân dân, xây dựng được tinh thần tự nguyện, tự giác tham gia BHXH, BHYT. Tuy nhiên, một số cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quan tâm chỉ đạo phát triển BHXH, BHYT ở địa phương. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chưa được thường xuyên còn phó mặc cho ngành chuyên môn thực hiện; công tác phối hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể trong việc tổ chức tuyên truyền vận động tham gia BHXH, BHYT đôi khi chưa thật hiệu quả... 

Thời gian tới, BHXH tỉnh Điện Biên tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 32-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020". Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách pháp luật BHYT, BHXH để mỗi người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan đơn vị hiểu về lợi ích, trách nhiệm và quyền lợi để chủ động, tích cực tham gia BHXH, BHYT. Tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác BHXH, BHYT. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận với BHXH, BHYT và dịch vụ khám chữa bệnh./. 

Khánh Toàn

Tin đã đăng