07:07 ICT Chủ nhật, 28/02/2021
English

Điện Biên: Ban hành quy định, quy trình công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh

Thứ năm - 07/12/2017 14:34
DIC - Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành kèm theo Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND Quy định, quy trình công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Quy định gồm 4 Chương, 15 Điều quy định về điều kiện, thẩm quyền, trình tự thủ tục và công nhận sáng kiến cấp cơ sở, cấp tỉnh. Áp dụng đối với các cá nhân, tập thể (đồng tác giả) là CBCC, VC, người lao động trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc các thành phần kinh tế; các tổ chức cá nhân người Việt Nam hay các tổ chức, cá nhân người nước ngoài có sáng kiến được tạo ra và áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Ngoài ra, Quy định làm rõ các nội dung về giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp áp dụng kỹ thuật, tạo điều kiện để CBCC, VC và người lao động phát huy tính tự chủ, sáng tạo, có nhiều sáng kiến góp phần nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả công  tác.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 8/12/2017 và thay thế Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định Quy trình công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Tin: Song Vũ

Tin đã đăng