00:44 ICT Thứ hai, 17/05/2021
English

Điện Biên: Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Thứ tư - 27/06/2018 15:14
Ngày 18/6/2018, Tỉnh ủy Điện Biên đã ban hành Quy định số 02-QĐi/TU về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Quy định cụ thể các tiêu chuẩn chung (Chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, về trình độ, năng lực và uy tín, sức khỏe, độ tuổi và kinh nghiệm) và tiêu chuẩn các chức danh cụ thể do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội; Cấp trưởng, cấp phó các cơ quan khối Đảng tỉnh; Ủy viên (chuyên trách) Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Cấp trưởng, cấp phó UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Trưởng, phó các ban Hội đồng nhân dân tỉnh; Giám đốc, Phó Giám đốc sở, ban, ngành tỉnh và tương đương; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Dân chính Đảng; các chức danh cán bộ cấp huyện...).

Theo đó, các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý phải đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ, cụ thể về chuyên môn (Tốt nghiệp Đại học trở lên với chuyên ngành phù hợp. Đối với cán bộ dưới 45 tuổi giữ chức danh chủ chốt thì phải tốt nghiệp đại học hệ chính quy); về lý luận chính trị (Tốt nghiệp cao cấp hoặc cử nhân chính trị); ngạch công chức, viên chức tổi thiểu (Ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương); có chứng chỉ ngoại ngư theo yêu cầu tiêu chuẩn ngạch chức danh hoặc có chứng chỉ đào đạo tiếng dân tộc thiểu số; chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Căn cứ Quy định này các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện và ban hành quy định cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh đối với cán bộ lãnh đạo quản lý cấp sát với yêu cầu, chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Song Vũ

Tin đã đăng