02:37 ICT Thứ hai, 17/05/2021
English

Điện Biên: Ban hành Quy định tiêu chí đánh giá đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Thứ tư - 27/06/2018 09:49
Ngày 18/6/2018, Tỉnh ủy Điện Biên đã ban hành Quy định số 01-QĐi/TU về tiêu chí đánh giá đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Theo đó, tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý gồm nhóm tiêu chí về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong lề lối làm việc; nhóm tiêu chí về kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao gồm tiêu chí chung và tiêu chí đặc thù theo từng nhóm chức danh cán bộ (cán bộ lãnh đạo quản lý các cơ quan Đảng; cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính nhà nước; cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan dân cử; cán bộ lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; cán bộ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy lực lượng vũ trang;cán bộ lãnh đạo, quản lý Viện Kiểm sát nhân dân...)

Ngoài ra, Quy định còn cụ thể các nội dung làm cơ sở cho quá trình tổ chức thực hiện như tiêu chí xếp loại, thẩm quyền, phương pháp, quy trình và thời hạn, thời gian đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Căn cứ Quy định này các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện và ban hành quy định cụ thể hóa tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý được phân cấp sát với yêu cầu, chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Song Vũ

Tin đã đăng