05:05 ICT Thứ năm, 24/09/2020
English

Điện Biên: 41 xã hoàn thành phê duyệt quy hoạch chung về xây dựng NTM

Thứ năm - 13/06/2013 17:07
Dic - Từ nguồn kinh phí quy hoạch bình quân được cấp (150 triệu đồng/xã), tính đến nay toàn tỉnh có 41/98 xã đã hoàn thành phê duyệt chung về xây dựng nông thôn mới (NTM). Trong đó, huyện Điện Biên có 2 xã; huyện Điện Biên Đông 13 xã; huyện Mường Chà 14 xã; huyện Tuần Giáo 7 xã và huyện Mường Ảng 5 xã. Một xã duy nhất trong tỉnh đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết là xã Thanh Chăn của huyện Điện Biên. 57 xã còn lại đang tiếp tục hoàn thiện để trình thẩm định và phê duyệt quy hoạch trong thời gian tới.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh, quá trình thực hiện, các địa phương gặp khó khăn nhất định trong khâu lập quy hoạch. Nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng quy hoạch NTM thấp; hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xã NTM và việc xác định đơn giá quy hoạch cụ thể cho từng xã NTM tỉnh Điện Biên chậm nên gây khó khăn cho các xã và đơn vị tư vấn. Việc quy hoạch thực hiện đồng thời trên tất cả các xã trong khi năng lực, trình độ của cán bộ bản, xã hạn chế nên việc thực hiện ở cơ sở rất lúng túng; các đơn vị tư vấn quy hoạch chủ yếu thuê từ các địa phương khác nên chưa hiểu rõ về tình hình thực tế địa bàn cũng như nguyện vọng của người dân nên chất lượng quy hoạch chưa cao, phải chỉnh sửa nhiều lần làm ảnh hưởng tiến độ quy hoạch.

Tiến độ quy hoạch chung về xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh chậm cũng một phần do nguồn kinh phí thấp nên quá trình chuẩn bị hồ sơ của các đơn vị tư vấn không đầy đủ. Khi gửi lấy ý kiến tham gia, các đơn vị tư vấn chỉ có thuyết minh đồ án quy hoạch mà không có các bản đồ theo tỷ lệ quy định nên không đủ cơ sở để các sở, ngành tham gia ý kiến vào đồ án. Vì vậy, việc tổ chức lấy ý kiến tham gia đồ án quy hoạch của các phòng ban ở huyện, các sở, ngành được phân công gặp nhiều khó khăn, không đảm bảo tiến độ theo kế hoạch chung toàn tỉnh.

B.H

Nguồn tin: baodienbienphu.info.vn

Tin đã đăng