03:16 ICT Thứ tư, 14/04/2021
English

Công bố thay đổi số liệu đường biên giới Việt Nam- Lào trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Thứ ba - 19/12/2017 07:57
Ngày 13/12/2017 vừa qua UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành văn bản số 3667/UBND-NC công bố về việc thay đổi số liệu đường biên giới Việt Nam - Lào trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Theo số liệu thống kê giai đoạn trước, tỉnh Điện Biên có chiều dài đường biên giới tiếp giáp với 2 tỉnh Bắc Lào (Phông Sa Ly và Luông Pha Băng) là 360km. Tuy nhiên, theo số liệu đo trên Bộ bản đồ đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào ký ngày 16/3/2016 thì tỉnh Điện Biên tiếp giáp với 02 tỉnh của Lào là Phông Sa Ly và Luông Pha Băng, với chiều dài đường biên giới là 414,712km (đường biên giới trên bộ là 358,982km; đường biên giới theo sông suối là 55,73km); trong đó: Chiều dài đoạn biên giới thuộc cặp tỉnh Điện Biên - Phông Sa Ly: 354,798km; chiều dài đoạn biên giới thuộc cặp tỉnh Điện Biên - Luông Pha Băng: 59,914km. Số liệu trên đã được Ủy ban Biên giới Quốc gia- Bộ Ngoại giao xác nhận và trả lời bằng văn bản./.

Trần Hà (P. BCXB)

Tin đã đăng