18:45 ICT Thứ năm, 05/08/2021
English

Bộ Thông tin và Truyền thông: Ban hành Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông

Thứ năm - 19/07/2018 08:51
Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 09/2018/TT-BTTTT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng.

Thông tư hướng dẫn chi tiết về nội dung, hình thức tổ chức thi đua; tiêu chuẩn, đối tượng xét tặng các danh hiệu thi đua; tiêu chuẩn, đối tượng xét tặng các hình thức khen thưởng; thẩm quyền quyết định, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng và quỹ thi đua, khen thưởng.

Theo đó “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông” được tặng cho tập thể và cá nhân có thành tích toàn diện; có thành tích trong phong trào thi đua theo chuyên đề hoặc theo lĩnh vực do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát động; có thành tích xuất sắc đột xuất; có thành tích có quá trình đóng góp lâu năm cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam, được xét tặng cho các tập thể nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống của cơ quan, đơn vị vào các năm chẵn; “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông” xét tặng cho người Việt Nam ở nước ngoài và tập thể, cá nhân người nước ngoài có thành tích đóng góp cho sự phát triển của ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam.

Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông còn tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông” và tặng “Trướng lưu niệm” để ghi nhận công lao đóng góp của các cá nhân, tập thể vào sự phát triển ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2018 và thay thế Thông tư số 13/2015/TT-BTTTT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông.

Tin: Song Vũ

Tin đã đăng