02:46 ICT Thứ bảy, 18/09/2021
English

Bộ Thông tin và Truyền thông: Ban hành Quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý

Thứ ba - 28/08/2018 08:38
DIC - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT ngày 16/8/2018 về việc công bố bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Bộ được chia làm 3 phần, bao gồm: TTHC cấp Trung ương, TTHC cấp tỉnh và TTHC cấp huyện. TTHC cấp tỉnh được chia làm 04 lĩnh vực: Lĩnh vực Bưu chính có 06 TTHC; lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử có 16 TTHC; lĩnh vực báo chí có 05 TTHC; lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành có 14 TTHC. TTHC cấp huyện có 02 TTHC thuộc lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành.

Cùng ngày, Bộ Thông tin và Truyền thông còn ban hành Quyết định số 1360/QĐ-BTTTT sửa đổi tên của 03 thủ tục hành chính, bổ sung cơ quan thực hiện TTHC của 04 thủ tục, bãi bỏ 03 thủ tục hành chính đã được ban hành tại Quyết định số 968/QĐ-STTTT ngày 22/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về  phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT.

Các quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/8/2018.

Châu Loan

Tin đã đăng