00:10 ICT Thứ hai, 21/09/2020
English

Bộ TT&TT: Ban hành Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông

Thứ tư - 02/08/2017 16:24
DIC-Ngày 23/6/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BTTTT quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông


Thông tư quy định cụ thể và chi tiết hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông bao gồm các nhóm chỉ tiêu quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực : Bưu chính; Viễn thông, Internet; Tần số vô tuyến điện; Sản xuất và dịch vụ công nghệ thông tin; Ứng dụng công nghệ thông tin; An toàn thông tin; Xuất bản, in và phát hành; Báo chí, phát thanh truyền hình và thông tin điện tử; Thông tin đối ngoại và thông tin cơ sở.

Đồng thời, Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông là tập hợp các chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình và kết quả hoạt động chủ yếu của ngành, là cơ sở để xây dựng chế độ báo cáo thống kê của ngành Thông tin và Truyền thông .
Bắt đầu từ tháng 8/2017 các doanh nghiệp, các sở kinh tế trong ngành Thông tin và Truyền thông, Sở thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông theo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/8/2017.

 

Anh Tuấn (P. KHTC)

Tin đã đăng