01:40 ICT Thứ sáu, 25/09/2020
English

Bộ TT&TT: Ban hành Thông tư Hướng dẫn thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở”

Thứ sáu - 28/07/2017 16:07
DIC - Ngày 02/6/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.


Theo đó, các xã được thiết lập mới đài truyền thanh gồm: Các xã chưa có đài truyền thanh, xã có đài truyền thanh đã sử dụng hết thời gian tính hao mòn tài sản cố định theo quy định hiện hành và đã hư hỏng, không còn sử dụng được.

Các xã được nâng cấp đài truyền thanh gồm xã có đài truyền thanh nhưng cần bổ sung, thay thế thiết bị do yêu cầu mở rộng hoặc thay thế thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được (bao gồm cả các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011-2015).

Thứ tự ưu tiên thực hiện là các đảo có hộ dân sinh sống, thôn thuộc các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn; thôn thuộc xã biên giới, xã an toàn khu, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của cấp có thẩm quyền; Xã thuộc các huyện nghèo; các xã miền núi và vùng đồng bào dân tộc ít người.

Các thôn được thiết lập mới trạm truyền thanh thôn là các thôn có đủ các điều kiện sau: Có từ 50 hộ dân sinh sống trở lên thuộc các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo; Điều kiện địa lý khó khăn không thể mở rộng cụm loa của đài truyền thanh xã đến thôn.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/7/2017. Xem chi tiết văn bản tại đây./.

Anh Tuấn (P. KHTC)

Tin đã đăng