21:04 ICT Thứ ba, 22/09/2020
English

Bộ TT&TT: Ban hành Thông tư Hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin

Thứ sáu - 28/07/2017 16:49
DIC - Ngày 02/6/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 06/2017/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Theo đó, các hoạt động truyền thông về giảm nghèo gồm: Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng thông tin, tuyên truyền về giảm nghèo; Xây dựng, tổ chức các chương trình thông tin và truyền thông về công tác giảm nghèo; Tổ chức, phổ biến cho hộ nghèo về chính sách giảm nghèo, kinh nghiệm, gương điển hình về giảm nghèo; Phát triển, tăng cường hoạt động Trang thông tin điện tử về giảm nghèo của các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Hoạt động giảm nghèo về thông tin bao gồm tập trung vào các nội dung: Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở; Tăng cường nội dung thông tin; Hỗ trợ phương tiện nghe - xem cho các hộ nghèo; Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại huyện, xã; Xây dựng các điểm tuyên truyền cổ động cố định; Xây dựng nội dung chương trình tuyên truyền cổ động; Thiết lập cụm thông tin cơ sở tại các khu vực cửa khẩu, biên giới, trung tâm giao thương; Lưu trữ, quảng bá các sản phẩm báo chí, các chương trình phát thanh, truyền hình và các sản phẩm thông tin khác phục vụ mục tiêu giảm nghèo về thông tin.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/7/2017.

Anh Tuấn (P. KHTC)

Tin đã đăng